Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

9 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Groepstherapie"

Mindfulness in detentie; Plan- en procesevaluatie

Training Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) is een geprotocolleerde groepstraining met als doel het reduceren van...

Onderzoek met publicatie | 09-03-2017

Herstelgerichte cursussen in detentie; Evaluatie van Puinruimen, SOS en DAPPER

Binnen het justitiedomein krijgen slachtoffers, daders en andere betrokkenen de laatste jaren meer mogelijkheden om op een...

Onderzoek met publicatie | 19-09-2016

Procesevaluatie van YOUTURN: instroomprogramma en stabilisatie- en motivatieperiode; fasen 1 en 2 van de basismethodiek in justitiële jeugdinrichtingen

In dit rapport wordt verslag gedaan van de procesevaluatie van fasen 1 en 2 van YOUTURN, een basismethodiek voor alle...

Onderzoek met publicatie | 17-11-2010

Procesevaluatie van de prétherapie voor zedendelinquenten in PI Breda

In de Penitentiaire Inrichting (PI) Breda (Huis van Bewaring) bestaat sinds de jaren negentig een speciale afdeling voor...

Onderzoek met publicatie | 29-03-2010

In de grondverf zetten; planevaluatie van de prétherapie voor zedendelinquenten in PI Breda

Het primaire doel van de planevaluatie is nagaan op welke assumpties de pr├ętherapie in PI Breda gestoeld is en wat het plan...

Onderzoek met publicatie | 29-03-2010

Procesevaluatie Cova-2

Veel (ex-)gedetineerden hebben problemen op het gebied van cognitieve vaardigheden. Een in Engeland effectief gebleken...

Onderzoek met publicatie | 14-11-2005

Procesevaluatie testfase Enhanced Thinking Skills-training cognitieve vaardigheden (ETS-Cova); Eerst denken, dan doen!

Het onderzoek geeft antwoord op de vraag hoe de invoering van ETS-Cova (Enhanced Thinking Skills-cognitieve vaardigheden) op...

Onderzoek met publicatie | 07-06-2005

Programma-evaluatie van Den Engh; Opvoeden en overleven in een groep

In Den Engh verblijven licht verstandelijk gehandicapte jongeren die met justitie in aanraking zijn gekomen. Het zijn zowel...

Onderzoek met publicatie | 02-06-2005

Recidivemeting onder de deelnemers aan de Sociale Vaardigheidstraining voor groepen van het Leger des Heils

Het onderzoek maakt gebruik van de, in het kader van de WODC-Recidivemonitor ontwikkelde, methodiek voor recidivemetingen en...

Onderzoek met publicatie | 01-01-1997

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Groepstherapie'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term