Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

11 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Televisie"

Gewelddelicten en Vandalisme

Internetbronnen in Nederland, België en internationaal.

24-10-2018

Visuele technieken in opsporing en rechtspraak

De technologische ontwikkelingen hebben hun weerslag op de diverse fasen van de strafrechtspleging. Of alle actoren binnen de...

Publicatie | 28-11-2011

Jong en multimediaal; mediagebruik en meningsvorming onder jongeren, in het bijzonder moslimjongeren

Onderzocht is in hoeverre binnen- en buitenlandse media een rol spelen bij de politieke en maatschappelijke meningsvorming...

Onderzoek met publicatie | 14-12-2010

Sharia in Nederland; een studie naar islamitische advisering en geschilbeslechting bij moslims in Nederland

De meerderheid van de Tweede Kamer is bezorgd en heeft vragen gesteld over het mogelijke vóórkomen van rechtspraak volgens de...

Onderzoek met publicatie | 23-04-2010

Horen, zien en verkrijgen?; Een onderzoek naar het functioneren van Kijkwijzer en PEGI (Pan European Game Information) ter bescherming van jongeren tegen schadelijke mediabeelden

Ter bescherming van jongeren bestaan er in Nederland twee classificatiesystemen voor audiovisuele producties: 'Kijkwijzer'...

Onderzoek met publicatie | 12-09-2008

Tienerseks; Vormen van instrumentele seks onder tieners

Doel van het onderzoek is het geven van inzicht in wat er bekend is over bepaalde vormen van seksueel gedrag onder jongeren...

Onderzoek met publicatie | 21-09-2007

Film- en videogeweld

De normen inzake toelaatbaarheid van filmgeweld zijn in de loop der tijd danig opgerekt. Onschuldige films als Public Enemy...

Publicatie | 30-04-1997

Blokkeringstechnieken tegen geweld via de audiovisuele media

Dit is een literatuurverkenning van blokkeringstechnieken tegen geweld via audiovisuele media. Eerst wordt een overzicht...

Publicatie | 30-06-1996

Vandalisme

Dit keer een Varianummer met vijf artikelen in bewerkte vorm gewijd aan het onderwerp Vandalisme. De artikelen worden...

Publicatie | 30-04-1981

Varianummer

Dit varianummer opent met een verkorte versie van het rapport 'Een sleutelvoorziening voor slachtoffers van delicten'. Het...

Publicatie | 28-02-1980

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Televisie'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term