Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

7 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Klacht"

Evaluatie Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) 2009-2016

Deze evaluatie beoordeelt het functioneren van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) in de periode...

Onderzoek met publicatie | 27-06-2018

Het functioneren van de WUID in de praktijk; Evaluatie van de Wet op de uitgebreide identificatieplicht

Op 1 januari 2005 is de Wet op de uitgebreide identificatieplicht in werking getreden. Deze wetswijziging strekte ertoe...

Onderzoek met publicatie | 15-05-2009

Coffeeshops in Nederland '07; naleving en handhaving van coffeeshopregels

Doel van dit onderzoek is het beschrijven van de wijze waarop en de mate waarin de landelijke en lokale criteria voor...

Onderzoek met publicatie | 20-02-2009

Trendrapportage notariaat 2006; Toegankelijkheid, continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening

Binnen het notariaat zijn verschillende ontwikkelingen gaande. Sinds de nieuwe wet op het Notarisambt van 1999 is de...

Onderzoek met publicatie | 01-04-2008

Evaluatie geschilbeslechting consumentenzaken

De Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) is een samenwerkingsverband van Consumentenbond, ANWB, branche-...

Onderzoek met publicatie | 14-03-2003

Klachten buiten de orde; De behandeling van klachten over advocaten via de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur

Het doel van dit onderzoek is nagaan of het instellen van een Geschillencommissie Advocatuur en de invoering van een...

Onderzoek met publicatie | 17-05-2002

Kwaliteit van justitiediensten

Ook binnen Justitie heeft het kwaliteitsdenken ingang gevonden. Elke afdeling of dienst lijkt in de ban van grotere...

Publicatie | 30-03-1996

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Klacht'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term