Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

14 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Surveillance" en/of "Voetsurveillance"

De toekomstbestendigheid van de politie

Het is vijf jaar geleden dat Justitiële verkenningen een themanummer wijdde aan de politie. Dat was aan de vooravond van de...

Publicatie | 13-09-2017

Alles in één keer goed - Naar kortere doorlooptijden in de strafrechtketen; Quick scan over ervaringen en verwachtingen met betrekking tot doorlooptijden in VPS-projecten

In dit onderzoek is een kwalitatieve inventarisatie uitgevoerd van de gepercipieerde mate van realisatie van de...

Onderzoek met publicatie | 16-06-2016

Onderzoek naar de betekenis van integrale bevraging voor het operationele politiewerk; rapportage bvi-ib

Met het Actieprogramma ‘Minder regels, meer op straat’, - dat de Minister van Veiligheid en Justitie 18 februari 2011 naar de...

Onderzoek met publicatie | 07-08-2014

Vier politiestrategieën tegen veel voorkomende criminaliteit; effectiviteit en werkzame mechanismen

In deze researchsynthese is gezocht naar resultaten uit empirisch onderzoek over de effectiviteit van vier verschillende...

Onderzoek met publicatie | 17-07-2013

Politiële misdaadbestrijding; De ontwikkeling van het Amerikaanse, Engelse en Nederlandse onderzoek aangaande politiële misdaadbestrijding sedert de jaren '60

Met dit rapport wordt beoogd een afsluitende, inhoudelijke en onderzoektechnische balans op te maken van vier afgeronde...

Publicatie | 18-09-1985

Extra politie-inzet en rijden onder invloed; Verslag van een surveillance-experiment in de gemeente Weert

Met het onderzoek in Weert werd beoogd na te gaan welke invloed een reële vergroting van de surveillance-activiteiten heeft...

Publicatie | 20-09-1984

Criminaliteitsbestrijding op langere termijn; de effecten van projectsurveillance en voorkoming misdrijven

Vanaf 1980 is het WODC in een aantal gemeenten gestart met evaluatiestudies naar de effecten van methodieken die de politie...

Publicatie | 24-09-1983

Voetsurveillance en preventievoorlichting in Amsterdam-Osdorp; Een onderzoek naar de effecten op de criminaliteitsontwikkeling

Voor het project in Amsterdam werden de volgende doelstellingen geformuleerd: verbetering van de relatie met het publiek; en...

Onderzoek met publicatie | 24-09-1983

Politie en kleine criminaliteit

Politie en criminaliteit is een thema dat nogal wat gelederen binnen de Nederlandse samen leving bezighoudt. Politici,...

Publicatie | 30-10-1982

Projectsurveillance en voorkoming misdrijven in Hoogeveen; Een onderzoek naar de effecten op de criminaliteitsontwikkeling

In de gemeente Hoogeveen is in het driehoeksoverleg besloten tot een experiment waarin het accent ligt op de preventie van...

Publicatie | 25-09-1982

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Surveillance'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term