Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

16 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Huisverbod"

Gewelddelicten en Vandalisme

Internetbronnen in Nederland, Belgiƫ en internationaal.

14-04-2020

Onderzoek justitieel interventiepalet kindermishandeling

Het onderzoek heeft de volgende probleemstelling: Wat is de bestaande situatie omtrent interventies en middelen voor plegers...

Onderzoek met publicatie | 03-12-2019

Handhaving en veiligheid bij strafrechtelijke contact-, locatie- en gebiedsverboden ter bescherming van slachtoffers

De behoefte aan bescherming bij slachtoffers van (gewelds)delicten is aanzienlijk, zeker wanneer de dader een bekende is. Een...

Onderzoek met publicatie | 04-07-2019

Strafrechtelijke recidive bij plegers van huiselijk geweld; Ontwikkeling in de terugval en lange termijn-effect Wet tijdelijk huisverbod

Het WODC heeft in 2013 eerder verslag gedaan van de strafrechtelijke recidive door plegers van huiselijk geweld (zie link...

Onderzoek met publicatie | 14-01-2016

Knelpunten in de uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod

De Wet tijdelijk Huisverbod (Wth) is in werking getreden op 1 januari 2009. Sinds die tijd zijn in dat kader diverse...

Onderzoek met publicatie | 18-11-2013

Effectief uit huis geplaatst?; Effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod

Op 1 januari 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod (Wth) in werking getreden. Met de Wth is het mogelijk geworden om bij een...

Onderzoek met publicatie | 18-11-2013

Aard, omvang en handhaving van beschermingsbevelen in Nederland; Deel 2: Aard en omvang

In deze deelrapportage worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord: Hoeveel civiel- en strafrechelijke beschermingsbevelen...

Onderzoek met publicatie | 14-05-2013

Aard, omvang en handhaving van beschermingsbevelen in Nederland; Deel 1: Wettelijk kader en handhaving

In 2011 is een nieuwe Europese richtlijn aangenomen die regelt dat beschermingsmaatregelen ten behoeve van een slachtoffer...

Onderzoek met publicatie | 29-10-2012

Landelijk beleid huiselijk geweld; theoriegestuurde evaluatie periode 2002-2011

In 2002 is de Nederlandse overheid gestart met landelijk beleid om huiselijk geweld tegen te gaan. In dit rapport weergegeven...

Onderzoek met publicatie | 27-10-2011

Procesevaluatie Wet tijdelijk huisverbod

Per 1 januari 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod van kracht geworden. De wet voorziet de burgemeester van de bevoegdheid een...

Onderzoek met publicatie | 15-02-2011

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Huisverbod'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term