Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

15 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Delict tegen openbaar gezag" en/of "Corruptie" en/of "Valse aangifte"

De geloofwaardigheidsbeoordeling van asielaanvragen met een LHBTI- of bekeringsmotief; Een inventarisatie van (on)mogelijkheden tot verbetering

Het beoordelen van een asielaanvraag waarin LHBTI (Lesbiennes, homo's, bi's en transgenders)-gerichtheid of een bekering als...

Onderzoek met publicatie | 29-05-2019

Overige criminaliteit en delicten

Internetbronnen in Nederland, België en internationaal

28-08-2018

Verblijfsregelingen voor slachtoffers van mensenhandel en oneigenlijk gebruik; Een verkennende studie in het Verenigd Koninkrijk, Italië en België

Dit rapport beschrijft de verblijfsregelingen voor slachtoffers van mensenhandel in het Verenigd Koninkrijk, België en Italië...

Onderzoek met publicatie | 04-09-2013

Anonimiteit in het strafproces; De praktijk van de regeling beperkt anonieme getuige en de regeling bedreigd anonieme getuige in het strafproces

Voor de criminaliteitsbestrijding is het van groot belang dat slachtoffers en getuigen bereid zijn aangifte te doen. Als...

Onderzoek met publicatie | 12-12-2012

Voetbal

Dit themanummer beoogt meer inzicht te geven in de voetbalsport als 'arena' voor criminaliteit. Fenomenen als witwassen,...

Publicatie | 03-03-2010

De Nederlandse Cariben

Aan de vooravond van ingrijpende staatkundige veranderingen op de Nederlandse Antillen wordt in dit themanummer gepoogd de...

Publicatie | 12-08-2009

Ambtelijke corruptie

In dit themanummer zijn drie artikelen opgenomen die geschreven zijn op basis van het onderzoek 'Corruptie in het Nederlandse...

Publicatie | 02-11-2005

Corruptie in het Nederlandse openbaar bestuur; Omvang, aard en afdoening

Dit rapport bevat de resultaten van een empirisch onderzoek naar de aard, omvang en afdoening van ambtelijke corruptie....

Onderzoek met publicatie | 19-08-2005

Polen

In dit themanummer over Polen – van de nieuwe lidstaten het land met de grootste bevolking (veertig miljoen mensen) – wordt...

Publicatie | 30-05-2003

Sport en criminaliteit

Met de toenemende verzakelijking van de sport komen steeds meer zaken aan het licht die moeilijk anders dan crimineel genoemd...

Publicatie | 30-04-2002

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Delict tegen openbaar gezag'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term