Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

13 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Jeugdrechters"

Kennis- en informatiepositie van het OM en de ZM met betrekking tot de tenuitvoerlegging en de doelgroep van de PIJ-maatregel

Dit onderzoek richt zich op drie thema's: De (algemene) kennis van officieren van justitie en rechters van de...

Onderzoek met publicatie | 28-02-2011

Afdoening van zeer ernstige delicten gepleegd door jeugdigen; vervolgonderzoek naar aanleiding van de Motie Griffith

Het doel van dit onderzoek is tweeledig: Inzicht geven in de wijze waarop rechters reageren op zeer ernstige delicten...

Onderzoek met publicatie | 27-02-2009

909 zorgen; Een onderzoek naar de doelmatigheid van de ondertoezichtstelling

In dit onderzoek is gepoogd zicht te krijgen op de doelmatigheid van de ondertoezichtstelling via een analyse van 103...

Publicatie | 01-11-2001

Met recht onder toezicht gesteld; Evaluatie herziene OTS-wetgeving

Bij ondertoezichtstelling wordt het ouderlijk gezag beperkt en blijft het kind, in beginsel, in het gezin. De kinderrechter...

Publicatie | 01-10-2000

A Century of Juvenile Justice

Publicatie | 30-09-1999

Eigen rechtsingang voor minderjarigen; Ervaringen met artikel 1:162a BW

In december 1990 is de nieuwe wet houdende een nadere regeling van de omgang in verband met scheiding in werking getreden. De...

Publicatie | 30-09-1992

Jeugdbescherming opnieuw ter discussie

De kwetsbare positie van de jeugdbescherming heeft vanzelfsprekend alles te maken met de delicate taak die zij heeft: de...

Publicatie | 30-03-1990

Rechterlijke uitspraken over de regeling van het gezag en de omgang bij scheiding; Een landelijk dossieronderzoek

Doel van het onderzoek was recente feitelijke gegevens te verschaffen over de regeling van het gezag en de omgang bij...

Publicatie | 01-01-1988

Jaarverslag kinderrechters 1984

Dit is het eerste landelijke jaarverslag van de kinderrechters, een verzameling van gegevens uit alle jaarverslagen van de...

Publicatie | 04-05-1987

Alternatieve sancties onderzocht; Eindrapport van het evaluatieonderzoek alternatieve sancties voor jeugdigen

De inhoud van dit eindrapport ziet er als volgt uit. In hoofdstuk 2 wordt stil gestaan bij de organisatie en uitvoering van...

Publicatie | 01-04-1986

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Jeugdrechters'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term