Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

7 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Forensische assistenten" is vervangen door "Technische recherche".
U heeft gezocht naar pagina's: "Technische recherche"

Forensisch assistenten; inzet, resultaten en ervaringen

In de periode van 2008-2011 werden in totaal 500 extra forensisch assistenten (foa’s) aangesteld als onderdeel van de...

Onderzoek met publicatie | 18-06-2013

Onderzoek productiviteit Forensisch Assistenten

De hoofdvraag van het onderzoek is: welke werkzaamheden voeren forensisch assistenten uit, welke opbrengsten levert deze...

Onderzoek met publicatie | 15-12-2010

Eén spoor is geen spoor; Naar een landelijke sporendatabank voor informatiegestuurde opsporing

In het veiligheidsprogramma Naar een veiliger samenleving hebben de politieministers het voornemen geuit maatregelen te...

Onderzoek met publicatie | 27-01-2006

Inzet, organisatie en kwaliteit van de forensisch-technische opsporing bij de politie in Nederland

Dit onderzoek betreft de stand van zaken van het forensisch technisch onderzoek (fto) binnen de technische recherche. In het...

Onderzoek met publicatie | 18-11-2005

Recherche

In dit themanummer wordt een beeld geschetst van het veranderingsproces dat de recherche doormaakt. Er is voor gekozen  zowel...

Publicatie | 22-06-2004

Harmonisation in forensic expertise; An inquiry into the desirability of and opportunities for international standards

This volume contains contributions regarding different aspects of the following questions: What are the differences and...

Publicatie | 01-06-2000

Technologie en recht

In deze aflevering wordt aandacht besteed aan de relatie tussen de meer recente vormen van technologie en verschillende...

Publicatie | 31-05-1992

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term