Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

18 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Regioparket"

Evaluatie van de Wet herziening gerechtelijke kaart; Samenwerking in de strafrechtketen

Met de inwerkingtreding van de Wet herziening gerechtelijke kaart (Wet HGK) per 1 januari 2013 is het aantal ressorten en...

Onderzoek met publicatie | 18-12-2017

Professionals en protocollering

In dit themanummer staan beroepen en organisaties in de justitieketen centraal, evenals de vraag hoe professionaliteit zich...

Publicatie | 23-07-2012

Mandaatregeling parketmedewerkers Openbaar Ministerie; Een onderzoek naar de inhoud en werking van de mandaatregeling in de praktijk

Doel van dit onderzoek is het verzamelen van informatie over de inhoud en de praktijktoepassing van de regelingen van het OM,...

Onderzoek met publicatie | 21-09-2007

Evaluatie Implementatie schriftelijke slachtofferverklaring

De schriftelijke slachtofferverklaring is op 1 mei 2004 landelijk ingevoerd na een aantal pilots. Vanaf 1 januari 2007 wordt...

Onderzoek met publicatie | 08-09-2006

Procesmatig werken als rode draad bij succesfactoren van 'best practice' parketten; Resultaten van een onderzoek naar versnellingsmogelijkheden bij strafzaakbehandeling door het OM in de vervolgingsfase

Onderzocht is hoe de drie parketten met de snelste gemiddelde doorlooptijden het strafzaakbehandelingsproces logistiek en...

Publicatie | 01-01-2002

Openbaar ministerie en milieu: terugblik op 1992; Tweede meting 'planning & control milieuwethandhaving'

Meting betreffende de stand van zaken van de milieutaak van het openbaar ministerie. Deze meting is het vervolg op de...

Publicatie | 30-06-1994

Plukze; de implementatie; verslag van een eerste peiling binnen de arrondissementsparketten, rechtbanken en BFO's

Sinds 1 maart 1993 is nieuwe wetgeving van kracht waarmee de mogelijkheden zijn verruimd om wederrechtelijk verkregen...

Publicatie | 31-05-1994

Tijd voor tijdschrijven; resultaten van het project Tijdschrijven milieu-openbaar ministerie, ressort Amsterdam

Als doelstelling van het onderzoek in gekoppeld aan het project Tijdschrijven is geformuleerd: Het zichtbaar maken van de...

Publicatie | 13-09-1993

Prestatieverschillen tussen arrondissementsparketten

Tussen de 19 arrondissementsparketten in Nederland bestaan grote verschillen in de afhandelingsduur van strafzaken en het...

Publicatie | 01-01-1993

Technische sepots getoetst; een onderzoek naar de achtergrond van de technische sepots in het arrondissement Almelo in 1989

Publicatie | 19-11-1992

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Regioparket'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term