Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

15 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Demografie"

Syriërs in Nederland; Een studie over de eerste jaren van hun leven in Nederland

In deze studie staan Syriërs centraal van 15 jaar en ouder die tussen 1 januari 2014 en 1 juli 2016 een status hebben...

Onderzoek met publicatie | 01-06-2018

Wat kan geleerd worden van de best practices mbt rechtshandhaving en de rechtstaat (rule of law) in het Caribisch gebied

Op 10 oktober 2010 is de staatkundige structuur van het Koninkrijk der Nederlanden gewijzigd. Aruba, Curaçao en Sint Maarten...

Onderzoek | 10-01-2018

Een kwestie van tijd?; De integratie van asielmigranten: een cohortonderzoek

Hoe staat het met de structurele en sociaal-culturele integratie van asielmigranten die zich eind jaren ’90 in Nederland...

Onderzoek met publicatie | 07-03-2017

Aanvaarding van hulp in relatie tot slachtofferkenmerken; Een analyse van verrijkte cliëntgegevens van Slachtofferhulp Nederland

In haar meerjarenbeleidsplan 2013-2016 ‘Kwaliteit voor slachtoffers; samen werken aan hulp op maat’ heeft Slachtofferhulp...

Onderzoek met publicatie | 12-05-2016

Meer jeugdige verdachten, maar waarom?; een studie naar de relatie tussen maatschappelijke ontwikkelingen en de veranderingen in het aantal jeugdige verdachten van een misdrijf in de periode 1997-2007

In deze studie wordt voor de periode 1997 tot en met 2007 nader ingegaan op de relatie tussen diverse maatschappelijke...

Onderzoek met publicatie | 31-05-2011

Scenariostudie voor de vraag naar capaciteit van justitiële inrichtingen; Een exploratief onderzoek naar de periode 2005-2020

De vraag naar justitieproducten wordt deels bepaald door demografische ontwikkelingen, in het bijzonder de ontgroening en...

Onderzoek met publicatie | 17-12-2007

Justitie en demografie: over ontgroening, vergrijzing en verkleuring; Veranderingen in bevolkingssamenstelling en de gevolgen voor Justitie

Op 11 mei 2006 hebben het WODC en het NIDI gezamenlijk een congres georganiseerd over de vraag wat de voorspelde...

Onderzoek met publicatie | 18-09-2007

Ontwikkelingen in de maatschappelijke participatie van allochtonen ; Een theoretische verdieping en een thematische verbreding van de Integratiekaart 2006

Deze uitgave is een uitgebreide versie van de Integratiekaart 2006 (Cahier 2006-8). Het doel van de reeks...

Onderzoek met publicatie | 24-05-2007

Werkverband Periodieke Rapportage Bevolkingsvraagstukken (WPRB); justitie hoofdstuk

Onderzoek | 08-01-2007

Integratiekaart 2006

Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksgegevens van de Integratiekaart 2006 die een beeld schetst van de positie van...

Publicatie | 06-11-2006

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Demografie'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term