Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

11 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Doodslag"

Verhoging strafmaximum moord; is veertig het nieuwe dertig?

Op grond van art. 289 Sr heeft de rechter de mogelijkheid om voor moord een levenslange gevangenisstraf op te leggen of een...

Onderzoek met publicatie | 30-09-2019

Ernstige verkeersdelicten

Over de straftoemeting in verkeerszaken is veel maatschappelijke en politieke discussie. Ook in de wetenschap is het een...

Onderzoek met publicatie | 20-07-2017

Zorg voor kinderen na partnerdoding

Het doel van het onderzoek was om de gevolgen van partnerdoding voor minderjarige nabestaanden in kaart te brengen en om...

Onderzoek met publicatie | 12-11-2014

Over leven na de moord; De gevolgen van moord en doodslag voor de nabestaanden van de slachtoffers en de ondersteuning door Slachtofferhulp Nederland

Het doel van de voorziening voor nabestaanden van slachtoffers van levensdelicten van Slachtofferhulp Nederland is het...

Onderzoek met publicatie | 20-02-2013

Casemanagement levensdelicten; Een evaluatie van het project 'Voorzieningen voor nabestaanden van slachtoffers van levensdelicten' van Slachtofferhulp Nederland over de periode 2008 to 2010

De ‘voorziening nabestaanden’ is vooralsnog een project voor drie jaar met als doel het verbeteren van de dienstverlening van...

Onderzoek met publicatie | 20-02-2013

Huiselijk geweld

Behalve aan partnergeweld wordt in dit themanummer aandacht besteed aan de gevolgen van huiselijk geweld voor kinderen, aan...

Publicatie | 30-12-2010

Moord en doodslag in Nederland; 1998 en 2002-2004

Het doel van dit rapport is tweeledig. Enerzijds geeft het inzicht in de structuur, de opzet en de kwaliteit van de Monitor...

Onderzoek met publicatie | 20-11-2007

Moord en doodslag in 1998

De hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek naar moord en doodslag is beperkt, ondermeer omdat uitgebreide, structureel...

Publicatie | 30-12-2001

Motieven voor moord

Moord is het ultieme delict in iedere beschaafde samenleving. Alleen in geval van (burger)oorlog, de doodstraf en euthanasie...

Publicatie | 28-02-1991

Intrafamiliale agressie

Intrafamiliaal geweld vindt weliswaar plaats binnen het gezin, maar vele buitenstaanders zijn er bij betrokken of mogelijk...

Publicatie | 30-05-1986

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Doodslag'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term