Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

14 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Personeel" en/of "Medewerkers" en/of "Werknemers"

Verruiming van de aangifteplicht voor ernstige seksuele misdrijven?

Het onderzoek strekt ertoe argumenten te bieden ten behoeve van de gedachtenvorming over de wenselijkheid van een verruiming...

Onderzoek met publicatie | 03-12-2019

Gewelddelicten en Vandalisme

Internetbronnen in Nederland, Belgiƫ en internationaal.

24-10-2018

Agressie-incidenten in de asielopvang; Over de aard van de incidenten en ervaringen van medewerkers

In 2015 kreeg Nederland te maken met een relatief hoge asielinstroom. De hoge asielinstroom leidde onder meer tot langere...

Onderzoek met publicatie | 31-10-2017

Ondernemingen in financiële moeilijkheden en de arbeidsrechtelijke positie van hun werknemers

Het onderzoek is gericht op het in kaart brengen van de gang van zaken in de praktijk met het doel inzicht te verschaffen in...

Onderzoek met publicatie | 25-05-2016

Beoordelingskader effecten variabele voertuigbezetting

Sinds enkele jaren wordt binnen de regionale brandweerkorpsen gewerkt met een variabele personeelsbezetting van...

Onderzoek met publicatie | 19-02-2014

Verzuimkosten werkgevers ten gevolge van huiselijk geweld

Een deel van het ziekteverzuim van werknemers houdt verband met huiselijk geweld. Voor werkgevers brengt dit verzuim kosten...

Onderzoek met publicatie | 28-07-2010

Ontwikkelingen in de maatschappelijke participatie van allochtonen ; Een theoretische verdieping en een thematische verbreding van de Integratiekaart 2006

Deze uitgave is een uitgebreide versie van de Integratiekaart 2006 (Cahier 2006-8). Het doel van de reeks...

Onderzoek met publicatie | 24-05-2007

Integratiekaart 2006

Bij de indiening van zijn eerste begroting heeft het kabinet Balkenende-II in de brief Integratiebeleid Nieuwe Stijl (Tweede...

Onderzoek met publicatie | 27-09-2006

Knelpunten in marktwerking en regelgeving

Dit onderzoek staat ten dienste van het project Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW). Binnenkort gaat de...

Publicatie | 30-06-1997

Het concurrentiebeding in de praktijk; Een inventariserend onderzoek

In het kader van het project 'Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit' (MDW) is een interdepartementale werkgroep...

Publicatie | 01-05-1997

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Personeel'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term