Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

7 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Klacht"

Evaluatie Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) 2009-2016

Deze evaluatie beoordeelt het functioneren van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) in de periode...

Onderzoek met publicatie | 27-06-2018

Het functioneren van de WUID in de praktijk; Evaluatie van de Wet op de uitgebreide identificatieplicht

Op 1 januari 2005 is de Wet op de uitgebreide identificatieplicht in werking getreden. Deze wetswijziging strekte ertoe...

Onderzoek met publicatie | 15-05-2009

Coffeeshops in Nederland '07; naleving en handhaving van coffeeshopregels

Doel van dit onderzoek is het beschrijven van de wijze waarop en de mate waarin de landelijke en lokale criteria voor...

Onderzoek met publicatie | 20-02-2009

Trendrapportage notariaat 2006; Toegankelijkheid, continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening

Binnen het notariaat zijn verschillende ontwikkelingen gaande. Sinds de nieuwe wet op het Notarisambt van 1999 is de...

Onderzoek met publicatie | 01-04-2008

Evaluatie geschilbeslechting consumentenzaken

De Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) is een samenwerkingsverband van Consumentenbond, ANWB, branche-...

Onderzoek met publicatie | 14-03-2003

Klachten buiten de orde; De behandeling van klachten over advocaten via de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur

Het doel van dit onderzoek is nagaan of het instellen van een Geschillencommissie Advocatuur en de invoering van een...

Onderzoek met publicatie | 17-05-2002

Kwaliteit van justitiediensten

Ook binnen Justitie heeft het kwaliteitsdenken ingang gevonden. Elke afdeling of dienst lijkt in de ban van grotere...

Publicatie | 30-03-1996

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Klacht'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term