Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

8 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Inspectie szw"

Vooronderzoek data en methoden illegalenschatting

Dit is vooronderzoek naar de beschikbare data en methoden voor het schatten van het aantal illegalen in Nederland. Doel van...

Onderzoek met publicatie | 20-11-2018

Opsporings- en inspectiediensten

Internetbronnnen in Nederland

01-08-2018

Informele economie, uitbuiting en illegaliteit

Over de omvang en de functie van de informele economie wordt al sinds de jaren 1960 gediscussieerd. Met dit themanummer wordt...

Publicatie | 03-11-2010

De praktijk van de programmatische aanpak mensenhandel; plan- en procesevaluatie van een pilot

De centrale vragen van dit onderzoek luiden: Welke beleidstheorie ligt ten grondslag aan de programmatische...

Onderzoek met publicatie | 14-07-2009

Misbruik van buitenlandse rechtspersonen; Een verkennend onderzoek naar de aard, omvang en ernst van misbruik van buitenlandse rechtspersonen in Nederland

Achtergrond van dit onderzoek is de toenemende internationalisering van het handelsverkeer en van de (georganiseerde)...

Onderzoek met publicatie | 04-12-2007

Handhaving prostitutiebranche door Politiekorpsen, Belastingdienst, Arbeidsinspectie en UVW/GAK; Evaluatie van de eerste resultaten van de opheffing van het bordeelverbod; uitgevoerd op verzoek van het WODC van het ministerie van Justitie in het kader van de Evaluatie Prostitutiebeleid

ES&E heeft in het kader van Evaluatie Prostitutiebeleid een deelonderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop, met welke...

Onderzoek met publicatie | 20-09-2002

Identificatie van problematische regelgeving bij Bijzondere Opsporingsdiensten

In het onderzoek is nagegaan wat in de literatuur en uit ervaringen van zes Bijzondere Opsporingsdiensten (BOD-en) blijkt...

Publicatie | 01-04-1999

Handhaving van de Arbeidsomstandighedenwet; Rapport voor de Commmissie bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke handhaving

De hoofdvragen in dit onderzoek zijn: Hoe is het wettelijk handhavingssysteem op het gebied van de arbeidsomstandigheden...

Publicatie | 01-11-1997

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term