Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

13 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Jeugddetentie" en/of "Plaatsing in tuchtschool" en/of "Arrest"

Invoering jeugdstrafrecht in Caribisch Nederland ; Een verkenning naar een jeugdstrafrechtmonitor

In tegenstelling tot Europees-Nederland is er momenteel geen apart jeugdstrafrecht in Caribisch Nederland. De Nederlandse...

Onderzoek met publicatie | 19-05-2020

Monitor stelselwijziging vrijheidsbeneming justitiële jeugd (VIV JJ)

Het WODC is gevraagd een onderzoeksprogramma op te stellen waarmee het beleidstraject Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming...

Onderzoek | 08-01-2020

Internationaal onderzoek strafmaat jeugdige daders

In september 2019 hebben ouders van slachtoffers die zijn vermoord door minderjarige daders een brief overhandigd aan de...

Onderzoek | 08-01-2020

Delictkenmerken PIJ-populatie 2006-2010

In 2010 is door het WODC gerapporteerd over de (delict)kenmerken van jongeren die in de periode 1996-2005 een PIJ-maatregel...

Onderzoek met publicatie | 16-10-2012

Jongeren en vrijheidsbeneming; een studie naar de wijze waarop jongeren in Justitiële Jeugdinrichtingen omgaan met vrijheidsbeneming

Het WODC heeft op verzoek van DJJ in 2007-2008 een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de verwerking van justitiële...

Onderzoek met publicatie | 12-01-2012

Wegwijs in het jeugdsanctierecht; onderzoek naar het juridisch kader voor de zwaarste jeugdsancties in theorie en praktijk

De probleemstelling waar dit onderzoek op focust, luidt als volgt: Worden de jeugdsancties voor de zwaarste groep jongeren...

Onderzoek met publicatie | 28-02-2011

Delictkenmerken van de PIJ-populatie 1996-2005; ontwikkeling en vergelijking met jongeren met jeugddetentie, voorlopige hechtenis en OTS

De PIJ-maatregel (Plaatsing in Inrichting voor Jeugdigen) is de zwaarste sanctie die via het jeugdstrafrecht opgelegd kan...

Onderzoek met publicatie | 15-11-2010

Capaciteitsbehoefte Justitiële Jeugdinrichtingen in verandering; trends, ketenontwikkelingen en achtergronden

De afgelopen twee decennia groeide de capaciteitsbehoefte van de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) aanzienlijk. Tussen...

Onderzoek met publicatie | 16-03-2010

Being inside; An explorative study into emotional reactions of juvenile offenders to custody

The central question of this study is: What is the relation between custody and the emotional reactions of juvenile...

Publicatie | 07-08-2008

Ik zit vast; Een exploratieve studie naar emotionele verwerking van justitiële vrijheidsbeneming door jongeren

De probleemstelling van dit onderzoek luidt: Wat is de relatie tussen justitiële vrijheidsbeneming en de emotionele...

Onderzoek met publicatie | 26-06-2008

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Jeugddetentie'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term