Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

27 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Gerechtsdeurwaarders" is vervangen door "Deurwaarders".
U heeft gezocht naar pagina's: "Deurwaarders"

Rechtspleging Civiel en Bestuur

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en de Raad voor de rechtspraak (RvdR) publiceren periodiek...

21-11-2018

Rechtspleging en Jeugdbescherming

Internetbronnen in Nederland, Belgiƫ en internationaal

20-08-2018

Evaluatie BFT

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is enerzijds verantwoordelijk voor het financieel toezicht en kwaliteits- en...

Onderzoek met publicatie | 08-08-2018

Rechtshulp civiel- en bestuursrechtelijke problemen

Burgers en bedrijven kunnen in het dagelijkse leven met verschillende civiel- en bestuursrechtelijke problemen te maken...

Onderzoek met publicatie | 07-06-2018

Personeel juridische beroepen

In dit factsheet wordt de ontwikkeling van het aan- tal werkzame personen in advocatuur, notariaat, gerechtsdeurwaarderij en...

Onderzoek met publicatie | 12-04-2018

Juridische beroepen in de toekomst; Ontwikkelingen binnen advocatuur, notariaat en gerechtsdeurwaarderij

Doel van het onderzoek is de versnipperde informatie over trends die zich de komende tien jaar kunnen voordoen en de gevolgen...

Onderzoek met publicatie | 06-02-2017

Herijking ambtstarieven deurwaarders

De ambtstarieven van de gerechtsdeurwaarder, vastgelegd in het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders (Btag),...

Onderzoek | 04-01-2017

Second Opinion Beslisboom afloop deurwaarderstraject CJIB

Het CJIB wil onnodige inzet van de deurwaarder tot een minimum te beperken, door de deurwaarder alleen maar inzetten als er...

Onderzoek | 26-10-2016

Tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders; Toetsend onderzoek tarieven van een aantal producten

Er is onderzoek verricht naar de vraag in hoeverre de tarieven die momenteel aan schuldenaren worden berekend, nog in...

Onderzoek met publicatie | 14-07-2016

Geschilbeslechtingsdelta kleine bedrijven

In 2006 is in navolging van de eerste Geschilbeslechtingsdelta van burgers uit 2004 onderzoek verricht naar de problemen van...

Onderzoek | 01-12-2015

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Deurwaarders'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term