Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

8 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Ziekteverzuim"

Werkbelasting en baantevredenheid bij de politie: wijkagenten, teamchefs C en HSM medewerkers

Het onderzoek betreft een afspraak uit de CAO Politie 2015-2017. Deze afspraak is onderdeel van de paragraaf inzake Veilig en...

Onderzoek met publicatie | 14-11-2018

Vervolgonderzoek omtrent psychosociale gesteldheid van politiepersoneel

Recent afgerond onderzoek naar de psychosociale gesteldheid van politiepersoneel bracht aanzienlijke verschillen aan het...

Onderzoek met publicatie | 03-02-2015

Literatuuronderzoek naar professionele weerbaarheid bij politiepersoneel

In deze studie is aan de hand van literatuur, een werkdefinitie van professionele weerbaarheid ontwikkeld. Dit is een van de...

Onderzoek met publicatie | 22-10-2013

Verzuimkosten werkgevers ten gevolge van huiselijk geweld

Een deel van het ziekteverzuim van werknemers houdt verband met huiselijk geweld. Voor werkgevers brengt dit verzuim kosten...

Onderzoek met publicatie | 28-07-2010

Aggression and violence, posttraumatic stress and absenteeism in penitentiaries

The aim of the Judicial Penitentiary Service (DJI) is to gain insight into the possible effects of aggression and violence...

Publicatie | 18-03-2008

Onderlinge agressie en geweld van personeelsleden in een penitentiaire inrichting

Onderlinge agressie en geweld (OAG) tussen personeel en gedetineerden en gedetineerden onderling is een belangrijk thema. Er...

Onderzoek met publicatie | 16-08-2007

Onderlinge agressie en geweld, posttraumatische stress en arbeidsverzuim in penitentiaire inrichtingen

Dit onderzoek heeft betrekking op arbeidsverzuim van gevangenispersoneel als gevolg van onderlinge agressie en geweld en de...

Onderzoek met publicatie | 16-08-2007

Bewaarders en stress; een evaluatie van het gebruik van de vragenlijst organisatiestress

In dit paper zal op een aantal aspecten van het gebruik van de aangepaste versie van de 'vragenlijst organisatiestress'...

Publicatie | 19-11-1987

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Ziekteverzuim'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term