Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

16 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Bondsrepubliek Duitsland"

Toelating en opvang van ama's

Sinds enige jaren komt een toenemend aantal minderjarige asielzoekers zonder hun wettelijke vertegenwoordigers naar Europa....

Publicatie | 01-01-1994

De wetgeving en de toepassing van de wet t.a.v. de strafbaarheid van voorbereidingshandelingen en samenspanning in enkele landen van de Europese Gemeenschap

Aandacht wordt onder meer besteed aan het grensgebied tussen voorbereidingshandelingen en poging, verschillende vormen van...

Publicatie | 27-07-1989

Rechtshulp tussen beheer en beheersing

De grote groei van de uitgaven voor rechtshulp vond plaats in de jaren 1971-1981, in het bijzonder vanaf 1975. In die periode...

Publicatie | 30-12-1987

Drugs en strafrecht

Het Nederlandse drugsbeleid wordt in de ons omringende landen vaak met argusogen bekeken. De relatief tolerante houding ten...

Publicatie | 30-05-1987

Civielrechtelijke verkenningen in cijfers

Dat het terrein van het civiele recht kwantitatief zo ondoorzichtig is, heeft mede te maken met de aard van het recht tussen...

Publicatie | 30-04-1987

Penitentiair drugbeleid in de Verenigde Staten, Zweden, Zwitserland, Oostenrijk en de Bondsrepubliek Duitsland

Van de vijf behandelde landen worden eerst in het kort enkele hoofdpunten in (de ontwikkeling van) het beleid weergegeven;...

Publicatie | 27-12-1986

Justitieel drugbeleid in de Bondsrepubliek Duitsland

Publicatie | 27-12-1986

Doorrijden na ongeval, een literatuurstudie

Dit is het verslag van een onderzoek naar de omvang van het verschijnsel doorrijden na ongeval en naar de factoren die...

Publicatie | 02-09-1985

Politie-opleiding

Dit eerste themanummer staat in het teken van de politie-opleiding. De basis van dit nummer wordt gevormd door twee — voor...

Publicatie | 28-02-1983

Politie en geweld

In het inleidende artikel van dr. P. van Reenen dat getiteld is: `Kracht aan de wet' zal het geweld van de politie op twee...

Publicatie | 30-07-1980

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Bondsrepubliek Duitsland'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term