Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

99 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Rechtshulp" en/of "Gefinancierde rechtsbijstand"

Scenario's voor justitie

De primaire verdienste van scenario-studies is het surplus aan inzicht dat wordt verschaft. Je krijgt beter greep op de vele...

Publicatie | 30-11-1994

The international legal aid scene; a concise comparison

This is an overview and a comparison of legal aid systems in a number of countries.

Publicatie | 07-04-1994

Rechtsverzorging en wetenschap; Een plaatsbepaling van het WODC bij het afscheid van J. Junger-Tas

De interne verzelfstandiging van het WODC, de interne reorganisatie en het vertrek van Josine Junger-Tas hebben aanleiding...

Publicatie | 01-01-1994

Over advocaten: Nederlandse Orde van Advocaten 1952-1992

Op 23 juni van dit jaar bestond de Nederlandse Orde van Advocaten veertig jaar. Op 2 oktober wordt dit jubileum officieel...

Publicatie | 30-08-1992

Klemmend advies?; een leidraad voor discussie inzake de ontwikkeling van het aantal advies-declaraties 1982-1987

In deze leidraad wordt getracht antwoordt te geven op de volgende vragen: In welke mate is er sprake van groei van het...

Publicatie | 20-05-1990

Duurder recht, minder vraag?; De prijsverhoging van rechtsverzorging en de gevolgen daarvan voor de lagere inkomens

Dit rapport bevat een evaluatie van een tweetal wijzigingen van de WROM. Het betreft met name de effecten van de Wet...

Publicatie | 01-01-1988

Rechtshulp tussen beheer en beheersing

De grote groei van de uitgaven voor rechtshulp vond plaats in de jaren 1971-1981, in het bijzonder vanaf 1975. In die periode...

Publicatie | 30-12-1987

De balie geschetst; Verslag van een door het WODC gehouden schriftelijke enquête onder de Nederlandse advocatuur

In overleg met de begeleidingscommissie werd het doel van het onderzoek omschreven als het via verzamelen van materiaal...

Publicatie | 01-10-1981

Rechtshulp

Het thema ‘rechtshulp’ staat reeds geruime tijd in het middelpunt van de belangstelling, zowel in ons eigen land als...

Publicatie | 30-05-1976

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term