Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

99 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Gezinsomstandigheden" en/of "Echtscheiding"

Intrafamiliale agressie

Intrafamiliaal geweld vindt weliswaar plaats binnen het gezin, maar vele buitenstaanders zijn er bij betrokken of mogelijk...

Publicatie | 30-05-1986

Achtergronden van deviant gedrag bij allochtone jongeren; Een literatuurstudie

Het doel van het voorliggende rapport is het op een systematische wijze inzicht verkrijgen in processen en factoren die...

Publicatie | 01-04-1985

Jeugddelinquentie; Achtergronden en justitiële reactie

Samenvattend kunnen de voornaamste doelstellingen van het onderzoek als volgt omschreven worden: een beeld krijgen van aard...

Publicatie | 24-09-1983

Opvattingen over alimentatieduur; eindrapport

Dit rapport vormt het eindverslag van een onderzoek naar de opvattingen die onder de bevolking leven omtrent een...

Publicatie | 24-09-1983

Tehuisplaatsing van jongeren uit etnische minderheden; Een onderzoek naar de problematiek rond de plaatsing in tehuis of internaat van Surinaamse, Turkse en Marokkaanse jongeren

Met dit onderzoek hebben de onderzoekers zich ten doel gesteld een inventarisatie te geven van de problematiek rond...

Publicatie | 01-04-1983

Heroïnenummer

In dit laatste nummer van 1982 treft u een bundeling van artikelen aan gewijd aan het onderwerp heroïnegebruik. De eerste...

Publicatie | 24-12-1982

Politie en stress

De wijze waarop de politie in onze maatschappij functioneert, is één van de onderwerpen waarop de laatste jaren de...

Publicatie | 30-05-1982

Meningen van de Nederlandse bevolking over alimentatie na echtscheiding; Interim-verslag van een onderzoek

In dit verslag zijn de eerste resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de meningen van de bevolking over de...

Publicatie | 01-10-1981

Echtscheiding

Het thema 'echtscheiding' heeft de laatste jaren, zowel in de massamedia als in de wetenschappelijke literatuur veel aandacht...

Publicatie | 30-07-1981

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term