Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

109 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Etnische minderheden" is vervangen door "Allochtonen".
U heeft gezocht naar pagina's: "Allochtonen" en/of "Marokkanen" en/of "Molukkers" en/of "Zigeuners" en/of "Surinamers" en/of "Antillianen" en/of "Vietnamezen" en/of "Allochtone jeugdigen" en/of "Afrikanen" en/of "Oost-Europeanen" en/of "Turken" en/of "Joegoslaven" en/of "Chinezen"

Mishandeling en hulpverlening; vrouwen en mannen als slachtoffer

Vastgesteld wordt welke personen aan de politie kenbaar maken dat zij zijn mishandeld. Tevens gaan de auteurs na of dat heeft...

Publicatie | 20-09-1984

Opvang en begeleiding Vietnamese voogdijpupillen

Dit verslag vormt het eindrapport van het onderzoek naar de opvang en de hervestigingssituatie van Vietnamese...

Publicatie | 04-04-1984

Tehuisplaatsing van jonge kinderen uit etnische minderheden; Een verkennend onderzoek naar de achtergronden van tehuisplaatsingen van kinderen van 0 tot 7 jaar uit etnische minderheden

De onderzoeksvragen luiden als volgt: Wat zijn de kenmerken van de groep jonge kinderen uit etnische minderheden in tehuizen,...

Publicatie | 01-04-1984

Minderheid: minder recht?; een inventarisatie van bepalingen in de Nederlandse wet- en regelgeving waarin onderscheid wordt gemaakt tussen allochtonen en autochtonen

In deel I wordt ingegaan op de wijze waarop het onderzoek tot stand is gekomen en op de interpretatie van de taakopdracht...

Publicatie | 24-09-1983

Leden van etnische minderheden in detentie; Een onderzoek naar Turkse, Marokkaanse en Surinaamse gedetineerden

Inhoud: De faciliteiten in de inrichtingen; resultaten van het onderzoek directie, staf en executief personeel; resultaten...

Publicatie | 24-09-1983

Tehuisplaatsing van jongeren uit etnische minderheden; Een onderzoek naar de problematiek rond de plaatsing in tehuis of internaat van Surinaamse, Turkse en Marokkaanse jongeren

Met dit onderzoek hebben de onderzoekers zich ten doel gesteld een inventarisatie te geven van de problematiek rond...

Publicatie | 01-04-1983

Ervaringen van vreemdelingen met vreemdelingendiensten; een onderzoek naar de ervaringen van Turken, Marokkanen en Surinamers

De volgende probleemstelling is in dit onderzoek bekeken: Hoe ervaren de geïnterviewde Turken, Marokkanen en Surinamers de...

Publicatie | 21-04-1982

Vreemdelingen, etnische minderheden

In het inleidende artikel getiteld: Discriminatie in de grote steden, wordt gepoogd een antwoord te geven op de vraag onder...

Publicatie | 30-11-1981

De tweede generatie gastarbeiders

Op dit moment verblijven in ons land circa 50.000 Turkse en Maroldcaanse gastarbeiderskinderen. Het is deze tweede generatie'...

Publicatie | 30-06-1979

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term