Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

149 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Illegale handel" en/of "Drughandel" en/of "Illegale dieren en plantenhandel" en/of "Mensenhandel" en/of "Hormonenhandel" en/of "Illegale wapenhandel" en/of "Organenhandel"

Evaluatierapport 'Target 2'; evaluatie van de opsporing en vervolging in een strafrechtelijk onderzoek naar de handel in bedreigde uitheemse diersoorten

Met de arresten van de Hoge Raad der Nederlanden van 23 mei 1995 is een einde gekomen aan één van de eerste grotere zaken...

Publicatie | 25-07-1995

Milieurecht en zelfregulering

De omvang en ernst van de milieucriminaliteit lijken almaar toe te nemen. Recente rapporten hebben een zorgelijke en soms...

Publicatie | 22-12-1994

Between prohibition and legalization; The Dutch experiment in drug policy

This book gives an account of the national Dutch drug control strategy. Many researches in this field are described. Most of...

Publicatie | 15-10-1994

Misdaad, geld en straf; een onderzoeksproject

In het project 'Misdaad, Geld en Straf' staat de vraag centraal of financiële straffen en maatregelen effectief zijn? Om die...

Publicatie | 12-07-1994

Drugs and Crime

Publicatie | 30-06-1993

Duits drugstoerisme; Een veldonderzoek onder Duitse druggebruikers in Arnhem

Naar aanleiding van een volksoproer in de Arnhemse wijk Klarendal hebben de Arnhemse politie en het openbaar ministerie...

Publicatie | 01-08-1991

Misdaadondernemingen; Ondernemende misdadigers in Nederland

Het rapport behandelt de analyse van 46 zaken over de volgende onderwerpen: harde en zachte verdovende middelen,...

Publicatie | 01-01-1990

Varianummer

Dit Varianummer van Justitiele Verkenningen bestaat uit een aantal uiteenlopende onderwerpen vervat in bewerkingen van een...

Publicatie | 30-05-1984

Opsporing en overtredingen van de opiumwet; een oriënterend onderzoek naar de aanleidingen voor de aanhouding van personen in het bezit van kleine hoeveelheden hennep-produkten

Dit onderzoek betreft de volgende vraag: Waardoor en waarom worden er relatief veel processen-verbaal opgemaakt tegen...

Publicatie | 12-09-1975

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term