Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

24 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Omkoping" is vervangen door "Corruptie".
U heeft gezocht naar pagina's: "Corruptie" en/of "Bestuurlijke corruptie" en/of "Politiecorruptie"

Ambtelijke corruptie

In dit themanummer zijn drie artikelen opgenomen die geschreven zijn op basis van het onderzoek 'Corruptie in het Nederlandse...

Publicatie | 02-11-2005

Corruptie in het Nederlandse openbaar bestuur; Omvang, aard en afdoening

Dit rapport bevat de resultaten van een empirisch onderzoek naar de aard, omvang en afdoening van ambtelijke corruptie....

Onderzoek met publicatie | 19-08-2005

Polen

In dit themanummer over Polen – van de nieuwe lidstaten het land met de grootste bevolking (veertig miljoen mensen) – wordt...

Publicatie | 30-05-2003

Sport en criminaliteit

Met de toenemende verzakelijking van de sport komen steeds meer zaken aan het licht die moeilijk anders dan crimineel genoemd...

Publicatie | 30-04-2002

't Neemt toe, men weet niet hoe; Scenariostudie financieel-economische criminaliteit 2010

Deze scenariostudie is verricht in opdracht van de Stuurgroep Financiƫle Instellingen van het Nationaal Platform...

Publicatie | 01-04-2001

Police Powers and Accountability in a Democratic Society

Publicatie | 30-09-2000

Handhaving van het bouwvergunningvereiste; Een onderzoek naar het contra legem verlenen van bouwvergunningen

Empirisch onderzoek is verricht om in kaart te brengen hoe het feitelijk is gesteld met de verlening van bouwvergunningen en...

Publicatie | 09-11-1997

Lekken of verstrekken?; De informele informatie-uitwisseling tussen opsporingsinstanties en derden

In deze studie staat de informele informatie-uitwisseling tussen opsporingsinstanties en derden centraal. Doel hiervan is...

Publicatie | 01-08-1997

Georganiseerde misdaad in het Nederlandse internationale wegtransport

In Nederland zijn tal van ogenschijnlijk bonafide firma's die als dekmantel dienen voor illegale handel. Vooral de sector van...

Publicatie | 01-05-1996

Corruption and Corporate Crime

Publicatie | 30-06-1995

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term