Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

38 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Italie" en/of "Vaticaanstad"

Politiek en georganiseerde misdaad

Dit themanummer gaat over de samenwerking tussen de politieke gevestige orde en criminele netwerken of organisaties in...

Publicatie | 13-05-2009

De Minimis-regelingen in het auteursrecht; Een rechtsvergelijkende quickscan naar de artikelen 5 lid 3 sub i en 5 lid 3 sub o Auteursrechtrichtlijn en (aspecten van) het openbaarmakingsbegrip

De probleemstelling die in dit onderzoek aan de orde komt is: Kennen landen met een aan het Nederlandse verwant...

Onderzoek met publicatie | 20-11-2007

Inventory of counterterrorism policies

Dit is de vertaling van het onderzoek getiteld: Eerste inventarisatie van contraterrorismebeleid: Duitsland, Frankrijk,...

Onderzoek met publicatie | 08-01-2007

Onderzoek anti-terrorisme beleid

Dit is een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen van een eerste inventarisatie van beleid met betrekking tot de...

Publicatie | 02-11-2006

Eerste inventarisatie van contraterrorismebeleid; Duitsland, Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, en de Verenigde Staten - 'research in progress'

Dit rapport bevat een overzicht van beleid, beleidsmaatregelen (waaronder wet- en regelgeving) en de effecten van...

Onderzoek met publicatie | 30-06-2006

De omzetting van Europese richtlijnen; Instrumenten, technieken en processen in zes lidstaten vergeleken

Het EU-recht neemt een steeds grotere plaats in en bepaalt voor meer dan 50% de Nederlandse rechtsorde. De implementatie van...

Onderzoek met publicatie | 04-11-2005

Een rechtsvergelijkende verkenning naar de rol van schriftelijke stukken in het strafproces, in het bijzonder met betrekking tot de registratie van getuigenverhoren

Dit rapport geeft de resultaten weer van verkennend rechtsvergelijkend onderzoek naar de rol van schriftelijke stukken, in...

Onderzoek met publicatie | 14-09-2005

Toedeling van zaken aan en binnen gerechten; 2 delen

De doelstelling van dit project is om inzicht te verkrijgen in de wijze waarop andere landen hun stelsel van rechtspraak...

Onderzoek met publicatie | 24-09-2004

Evaluatie van het Nationaal Opsporingsteam Voor Oorlogsmisdrijven

Dit rapport is een verslag van een evaluatie-onderzoek naar de werkwijze van het Nationaal Opsporingsteam Voor...

Onderzoek met publicatie | 14-03-2002

Heimelijke opsporing in de Europese Unie; De normering van bijzondere opsporingsmethoden in de landen van de Europese Unie

Het doel van het onderzoek is de verschillen in regelgeving en praktijk met betrekking tot het gebruik van bijzondere...

Publicatie | 01-08-2000

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Italie'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term