Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

23 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Gemeentelijke criminaliteitsontwikkeling" is vervangen door "Lokale criminaliteitsontwikkeling".
U heeft gezocht naar pagina's: "Lokale criminaliteitsontwikkeling"

De verandering in het aandeel jeugdige verdachten in Amsterdam 2005 tot en met 2011; Op zoek naar verklaringen

Het doel van dit onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de mogelijke achtergronden van de verandering in het...

Onderzoek met publicatie | 17-09-2014

Werkverband Periodieke Rapportage Bevolkingsvraagstukken (WPRB); justitie hoofdstuk

Onderzoek | 08-01-2007

Kleine criminaliteit in Utrecht

In het kader van de werkzaamheden van de Commissie kleine criminaliteit zijn in de gemeente Utrecht enkele proefprojecten...

Publicatie | 17-11-1986

Bestuurlijke preventie van criminaliteit ; (speciale editie)

Op 16 april 1986 werd in Orfeus te Apeldoorn een informatiebijeenkomst gehouden, onder de titel: 'Bestuurlijk...

Publicatie | 30-06-1986

Criminaliteitsbestrijding en de relatie tussen publiek en politie in Utrecht; 1979-1983

In de twee voorgaande jaren, nl. 1979 en 1981, heeft onder de bevolking van de gemeente Utrecht een onderzoek plaatsgevonden...

Publicatie | 08-06-1984

Criminaliteitsbestrijding op langere termijn; de effecten van projectsurveillance en voorkoming misdrijven

Vanaf 1980 is het WODC in een aantal gemeenten gestart met evaluatiestudies naar de effecten van methodieken die de politie...

Publicatie | 24-09-1983

Criminaliteitsbestrijding in Enschede; een onderzoek ten behoeve van een prioriteitenplan

De onderzoekactiviteiten van het WODC hebben zich op de volgende aspecten gericht: de ontwikkeling van de criminaliteit en de...

Publicatie | 24-09-1983

De Algemene Recherche te Leiden; Een inventariserend onderzoek

Dit onderzoek betreft een inventarisatie van de huidige situatie bij de Leidse recherche in termen van werkaanbod,...

Publicatie | 14-03-1983

Projectsurveillance en voorkoming misdrijven in Hoogeveen; Een onderzoek naar de effecten op de criminaliteitsontwikkeling

In de gemeente Hoogeveen is in het driehoeksoverleg besloten tot een experiment waarin het accent ligt op de preventie van...

Publicatie | 25-09-1982

Criminaliteit en gevoelens van onveiligheid; de ontwikkeling tussen 1979 en 1981 in de gemeente Utrecht

Dit rapport bevat de resultaten van een vergelijkend onderzoek onder de bevolking van de gemeente Utrecht naar de omvang van...

Publicatie | 22-07-1982

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Lokale criminaliteitsontwikkeling'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term