Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

32 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Parkeerovertreding" is vervangen door "Verkeersovertreding".
U heeft gezocht naar pagina's: "Verkeersovertreding" en/of "Rijden zonder rijbewijs"

Recidivemeting LEMA en EMG 2009-2010; Achtergrondkenmerken en strafrechtelijke recidive van LEMA- en EMG-deelnemers - tussentijdse rapportage

Deze tussentijdse rapportage betreft de strafrechtelijke recidive van deelnemers aan een tweetal educatieve maatregelen voor...

Onderzoek met publicatie | 03-12-2014

Recidivemeting deelnemers educatieve maatregelen voor verkeersdelinquenten

Het doel van dit project is het vaststellen van de strafrechtelijke recidive onder deelnemers aan educatieve...

Onderzoek | 15-01-2014

Geregistreerde verkeerscriminaliteit in kaart; een kwantitatief beeld van achtergrondkenmerken en de recidive van geregistreerde verkeersdelinquenten in Nederland

Dit rapport probeert een antwoord te geven op de volgende vragen: Welke ontwikkelingen hebben zich in de achterliggende...

Onderzoek met publicatie | 08-11-2011

Opbrengsten boetes en transacties uit verkeersovertredingen

De probleemstelling voor dit verkennende onderzoek luidt: "Welke mogelijke oorzaken zijn er voor de discrepantie tussen...

Onderzoek met publicatie | 31-10-2011

De afname van het aantal boetes en transacties voor verkeersovertredingen nader verklaard

De afgelopen drie jaar is geconstateerd dat verwachting en realisatie van de opbrengsten van boetes en transacties...

Onderzoek met publicatie | 31-10-2011

Verkenning naar een uitbreiding van de recidiveregeling ernstige verkeersdelicten

Het wetsvoorstel tot invoering van een recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten treedt eind 2009 in werking. Bij de...

Onderzoek met publicatie | 09-12-2009

Tarifering bij bestuurlijke en strafrechtelijke boetes

Bestuurlijke boetes en strafrechtelijke boetes worden vanuit verschillende rationaliteiten bepaald. Omdat er signalen zijn...

Onderzoek met publicatie | 26-01-2007

Nederlandse verkeersboetes in internationaal perspectief; Verkennend onderzoek in twaalf Europese landen

Bestuurlijke boetes en strafrechtelijke boetes worden vanuit verschillende rationaliteiten bepaald. Omdat er signalen zijn...

Onderzoek met publicatie | 02-12-2005

Wegenverkeerswet 1994; Evaluatie van de wijzigingen 1998

In welke mate maken politie, officieren van justitie en rechters gebruik van de nieuwe mogelijkheden in de Wegenverkeerswet,...

Onderzoek met publicatie | 26-09-2003

Kansen en risico's van bestuurlijke verkeershandhaving

In het onderzoek staat de mogelijke overdracht van de bevoegdheid tot het verrichten van verkeershandhaving van de politie...

Onderzoek met publicatie | 01-03-2000

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term