Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

29 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Beroep" is vervangen door "Hoger beroep".
U heeft gezocht naar pagina's: "Hoger beroep"

Kwantitatieve ontwikkelingen rechtspraak 2000-2005; Informatie ten behoeve van de Evaluatiecommissie Modernisering Rechtelijke Macht

Dit rapport bevat een overzicht van kwantitatieve informatie over het functioneren van de rechtspraak (in kwantitatief...

Onderzoek met publicatie | 01-12-2006

Verbetering van hoger beroep?; Kosten en baten van voorstellen uit 12 systemen van procesrecht

Het onderzoek heeft in de eerste plaats als doel om in kaart te brengen welke maatregelen ter verbetering of stroomlijning...

Onderzoek met publicatie | 15-09-2006

Doorlooptijden asielprocedures Vreemdelingenwet 2000

Dit onderzoek maakt deel uit van de 'Evaluatie Vreemdelingenwet 2000 - De asielprocedure' van de Commissie Evaluatie...

Onderzoek met publicatie | 08-09-2006

Invoering en uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 met betrekking tot asiel; Een procesevaluatie

Deze procesevaluatie met betrekking tot de asielprocedure maakt deel uit van de rapportage 'Evaluatie Vreemdelingenwet 2000:...

Onderzoek met publicatie | 08-09-2006

Prorogatie in de Awb; Invoeringsevaluatie rechtstreeks beroep

Er is nog weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om rechtstreeks in beroep te gaan bij de bestuursrechter. In één jaar...

Onderzoek met publicatie | 16-12-2005

Prognosemodellen justitiële ketens; Civiel en bestuur: modelversie 1.0

Dit rapport beschrijft de eerste versie van een prognosemodel van het beroep op de civiele en bestuursrechter. De ambitie is...

Onderzoek met publicatie | 24-06-2005

Dwangmiddelen en rechtsmiddelen; Strafvordering 2001: derde interimrapport

In dit rapport staan de dwangmiddelen en rechtsmiddelen centraal. Een aantal onderwerpen ligt op het terrein van het...

Publicatie | 25-06-2004

Bekennen en ontkennen van verdachten; Een onderzoek naar de proceshouding van verdachten naar aanleiding van het wetsvoorstel strekkende tot een vereenvoudigde bewijsmotivering bij bekennende verdachten

Dit onderzoek heeft betrekking op de proceshouding van verdachten bij strafzaken. Het bekennen en ontkennen is zowel per feit...

Onderzoek met publicatie | 03-06-2004

Duitsland-Nederland en de afdoening van strafzaken

Dit rapport geeft inzicht in de omvang van het strafrechtelijk apparaat in Nederland en Nordrheinwestfalen (DBR) en gaat in...

Onderzoek met publicatie | 29-03-2002

Algemeen Bestuursrecht 2001; Hoger beroep

Op 1 januari 1994 is voor het grootste gedeelte van het bestuursrecht rechtspraak in twee feitelijke instanties ingevoerd. De...

Publicatie | 01-09-2001

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Hoger beroep'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term