Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

19 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Ethiek"

Schuld

Dit nummer biedt een hernieuwde kennismaking met schuld en verantwoordelijkheid. Ditmaal is het de bedoeling om enkele morele...

Publicatie | 30-07-1999

Moraal in zaken

Het corruptie- en fraudevirus lijkt steeds meer voort te woekeren in de Nederlandse samenleving. Steekpenningen, antedateren...

Publicatie | 30-05-1995

Moraal en staat

De redactie heeft deskundigen van verschillende politieke kleur gevraagd hun visie op de morele problemen en dilemma's van de...

Publicatie | 30-08-1994

Recht en moraal

Met de suprematie van het wetenschappelijk denken, waarin ratio en empirische waarneming de enige geldige criteria worden...

Publicatie | 30-03-1993

Grenzen van medische technologie

De verhouding tussen wetenschap en beleid is wellicht nergens zo precair als op medisch terrein. Zij kan worden beschreven...

Publicatie | 30-08-1991

Het maatschappelijk draagvlak van het strafrecht in de jaren negentig; Jubileum-uitgave

Vijftien jaar geleden verscheen het eerste nummer van Justitiele Verkenningen. Althans onder die naam; reeds in 1956 begon...

Publicatie | 28-02-1990

Ontwikkelingen in bestuurlijke criminaliteitspreventie

Sinds 1960 is sprake van een vertienvoudiging van de geregistreerde criminaliteit. Het gaat hierbij met name om delicten als...

Publicatie | 30-08-1987

Prostitutie

Het eerste nummer van jaargang 1987 is gewijd aan het thema prostitutie. De directe aanleiding hiervoor is de op handen...

Publicatie | 28-02-1987

Varianummer

Deze Jv bevat een aantal vertaalde buitenlandse artikelen over uiteenlopende onderwerpen.

Publicatie | 28-02-1979

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term