Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

45 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Jeugdinrichting" is vervangen door "Justitiele jeugdinrichting".
U heeft gezocht naar pagina's: "Justitiele jeugdinrichting" en/of "Behandelinrichting" en/of "Jeugdwerkinrichting" en/of "Opvanginrichting"

Terug onder begeleiding; onderzoek naar de aard en omvang van de vrijwillige nazorg voor 18+ PIJ'ers

Dit onderzoek over de nazorg aan 18+ PIJ-jongeren (plaatsing in een inrichting voor jeugdigen) maakt deel uit van de...

Onderzoek met publicatie | 01-03-2011

Procesevaluatie van YOUTURN: instroomprogramma en stabilisatie- en motivatieperiode; fasen 1 en 2 van de basismethodiek in justitiële jeugdinrichtingen

In dit rapport wordt verslag gedaan van de procesevaluatie van fasen 1 en 2 van YOUTURN, een basismethodiek voor alle...

Onderzoek met publicatie | 17-11-2010

Middelengebruik bij jongens in Justitiële Jeugdinrichtingen; het gebruik van tabak, alcohol, cannabis en drugs bij jongens met en zonder PIJ-maatregel

Dit onderzoek is een inventariserende en beschrijvende studie naar de aard en omvang van (problematisch) middelengebruik...

Onderzoek met publicatie | 15-06-2010

Capaciteitsbehoefte Justitiële Jeugdinrichtingen in verandering; trends, ketenontwikkelingen en achtergronden

De afgelopen twee decennia groeide de capaciteitsbehoefte van de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) aanzienlijk. Tussen...

Onderzoek met publicatie | 16-03-2010

Evaluatie van de Individuele Traject Afdelingen; Een onderzoek naar de mogelijke werking van Individuele Traject Afdelingen (ITA) voor 'groepsongeschikte' jongeren met een PIJ-maatregel

Het doel van dit onderzoek is kennis te verwerven over de eventuele werking van Individuele Traject Afdelingen (ITA) voor...

Onderzoek met publicatie | 08-12-2009

Procesevaluatie netwerk- en trajectberaden nazorg; eindrapportage

In het verleden kregen niet alle jongeren nazorg aan­geboden. Het is de be­doe­ling dat voortaan alle jongeren die een...

Onderzoek met publicatie | 10-11-2009

Criminogene en beschermende factoren bij preventief gehechte jongens in een JJI

Dit rapport is opgebouwd uit twee delen: een literatuurstudie en een terreinverkenning. Deel I gaat in op de verschillende...

Onderzoek met publicatie | 06-07-2009

Omgang als opgave

Onderzoek | 03-05-2007

Met meer op één kamer?; Meerpersoonskamers in de justitiële jeugdinrichtingen

De sector JJI (Justitiële Jeugd Inrichtingen) ziet zich de komende jaren voor de opdracht gesteld te bezuinigen en...

Onderzoek met publicatie | 01-09-2006

Replicatie recidivemeting JJI Den Engh; De uitkomsten van de SocioGroepsStrategie in termen van strafrechtelijke recidive

Justitiële jeugdinrichting Den Engh is bestemd voor de behandeling van 'gedragsgestoorde en/of criminele jongens die...

Onderzoek met publicatie | 16-06-2006

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Justitiele jeugdinrichting'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term