Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

34 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Geldboete" en/of "Verkeersboete"

Recidive financiële sancties

Jaarlijks worden vanuit de Recidivemonitor cijfers opgeleverd uitgesplitst naar sancties. De wens is om er een extra...

Onderzoek | 16-12-2015

Referentiekader geldboetes; verslag van een onderzoek naar de hoogte en wijze van berekening van geldboetes in het bestuursrecht en het strafrecht

In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal: Hoe wordt de boetehoogte in het bestuursrecht en het strafrecht bepaald...

Onderzoek met publicatie | 02-02-2012

Opbrengsten boetes en transacties uit verkeersovertredingen

De probleemstelling voor dit verkennende onderzoek luidt: "Welke mogelijke oorzaken zijn er voor de discrepantie tussen...

Onderzoek met publicatie | 31-10-2011

De afname van het aantal boetes en transacties voor verkeersovertredingen nader verklaard

De afgelopen drie jaar is geconstateerd dat verwachting en realisatie van de opbrengsten van boetes en transacties...

Onderzoek met publicatie | 31-10-2011

Sanctionering van privacyschendingen; Een vergelijkend onderzoek in België, Duitsland en Oostenrijk

De volgende probleemstelling staat in dit onderzoek centraal: Wat kan uit een beknopte vergelijking met enkele andere landen...

Onderzoek met publicatie | 08-06-2009

Tarifering bij bestuurlijke en strafrechtelijke boetes

Bestuurlijke boetes en strafrechtelijke boetes worden vanuit verschillende rationaliteiten bepaald. Omdat er signalen zijn...

Onderzoek met publicatie | 26-01-2007

Nederlandse verkeersboetes in internationaal perspectief; Verkennend onderzoek in twaalf Europese landen

Bestuurlijke boetes en strafrechtelijke boetes worden vanuit verschillende rationaliteiten bepaald. Omdat er signalen zijn...

Onderzoek met publicatie | 02-12-2005

Hoe zetten we ze 't betaald?; Onderzoek naar de sanctionering van zwartrijden na invoering ET/BTS

De centrale vraag in dit onderzoek is op welke wijze het zwartrijden in de toekomst - na het (grotendeels) invoeren van een...

Onderzoek met publicatie | 02-09-2005

Dwangmiddelen en rechtsmiddelen; Strafvordering 2001: derde interimrapport

In dit rapport staan de dwangmiddelen en rechtsmiddelen centraal. Een aantal onderwerpen ligt op het terrein van het...

Publicatie | 25-06-2004

Kansen en risico's van bestuurlijke verkeershandhaving

In het onderzoek staat de mogelijke overdracht van de bevoegdheid tot het verrichten van verkeershandhaving van de politie...

Onderzoek met publicatie | 01-03-2000

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term