Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

20 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Politieregister" en/of "Herkenningsdienst"

Evaluatie wet bijzondere politieregisters

De Wet Bijzondere Politieregisters vloeit voort uit het onderzoek van de parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden...

Onderzoek met publicatie | 26-11-2004

Toets uitvoerbaarheid Wet politiegegevens; Verslag van bevindingen

Het verwerken van persoonsgegevens door de politie ter uitvoering van de politietaak valt op dit moment onder het regime van...

Onderzoek met publicatie | 26-11-2004

Politiegegevens in Europees perspectief

Op welke wijze is in Duitsland, Engeland, België, Frankrijk en Italië, mede op basis van de internationale beginselen en...

Onderzoek met publicatie | 19-03-2004

Benutting HKS en ontwikkeling vangst-hervangstmethoden; Een onderzoek in opdracht van het WODC

Onderzoek met publicatie | 31-01-2003

Geliquideerd; Criminele afrekeningen in Nederland

Dit is een onderzoek naar aard en omvang van liquidaties in Nederland. Hiervoor zijn politiedossiers onderzocht die, blijkens...

Onderzoek met publicatie | 01-03-2001

Evaluatie procedures vermiste personen

Hoewel er geen nulmeting beschikbaar was, is er vooruitgang geboekt. In nagenoeg alle politiekorpsen wordt aan vermissingen...

Publicatie | 28-10-2000

Jeugdigen in justitiële behandelinrichtingen; Een analyse in het kader van de motie Duykers

Het onderzoek richt zich op de vraag of de kenmerken van strafrechtelijk en civielrechtelijk geplaatsten, verschillen...

Publicatie | 01-10-2000

Lekken of verstrekken?; De informele informatie-uitwisseling tussen opsporingsinstanties en derden

In deze studie staat de informele informatie-uitwisseling tussen opsporingsinstanties en derden centraal. Doel hiervan is...

Publicatie | 01-08-1997

Wet en Besluit politieregisters; Een inventarisatie van knelpunten in de politiepraktijk

Doel: Op 17 augustus 1990 traden enkele artikelen van de Wet Politieregisters in werking. Ongeveer een half jaar later...

Publicatie | 30-03-1996

Privacy en justitie

Door de snelle technologische ontwikkelingen op het terrein van de informatieverwerking is de laatste tien jaar ook in ons...

Publicatie | 30-08-1978

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term