Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

19 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Indicatiestelling" is vervangen door "Diagnostiek".
U heeft gezocht naar pagina's: "Diagnostiek"

De puzzel is het grootst bij allochtonen; een verkennend onderzoek naar culturele diversiteit in de tbs

Dit is het eerste breed verkennende, kwalitatieve onderzoek naar de invloed van culturele factoren tijdens oplegging en...

Onderzoek met publicatie | 01-08-2011

Procesevaluatie observatieafdelingen Teylingereind

In Forensisch Centrum Teylingereind, een particuliere, gesloten justitiƫle jeugdinrichting in Sassenheim, zijn in de loop van...

Onderzoek met publicatie | 26-07-2011

Evaluatie pilot landelijk instrumentarium jeugdstrafrechtketen; situatie tot 15 januari 2011

Deze procesevaluatie heeft tot doel vast te stellen op welke wijze de formele opzet van het Landelijk Instrumentarium...

Onderzoek met publicatie | 18-04-2011

Evaluatie pilot landelijk instrumentarium jeugdstrafrechtketen; situatie tot 30 april 2010

In de periode oktober 2009 tot en met maart 2010 heeft in district 10 van de politieregio Rotterdam-Rijnmond en district...

Onderzoek met publicatie | 10-11-2010

Evaluatie Landelijk Kader Forensische Diagnostiek Jeugd

Forensische diagnostiek is diagnostiek ten behoeve van een justitiƫle beslissing, waarvan de uitkomst op de een of andere...

Onderzoek met publicatie | 01-06-2010

Nulmeting forensische diagnostiek jeugd; Een onderzoek naar de inwerkingtreding van het landelijk kader in de arrondissementen Arnhem, Breda, Groningen en Haarlem

Het doel van het landelijk kader forensische diagnostiek jeugd (FDJ) is bij te dragen aan de verbetering van de...

Onderzoek met publicatie | 18-08-2006

Ontwikkeling screeningsinstrument jeugdige zedendelinquenten; Verslag van het onderzoeksproject

Doel van het onderzoek is de ontwikkeling van een screeningsinstrument dat op empirische wijze is gevalideerd en dat in de...

Onderzoek met publicatie | 01-07-2005

Vóórkomen en signalering van ADHD bij mannelijke justitiabelen van 18-35 jaar; Verslag van onderzoek uitgevoerd in de penitentiaire inrichtingen in Nieuwegein en Vught

Met dit onderzoek wordt beoogd een schatting te maken van de mate waarin ADHD onder justitiabelen in Nederland voorkomt en...

Onderzoek met publicatie | 10-04-2005

Bescherming en jeugdzorg; De positie van de jeugdbescherming binnen Bureau Jeugdzorg

Dit eindrapport betreft een onderzoek naar de positie van de jeugdbescherming binnen Bureau Jeugdzorg uitgevoerd in opdracht...

Publicatie | 30-03-1999

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Diagnostiek'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term