Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

25 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Attitude"

Evaluatie Terwee: slachtofferonderzoek Wet en Richtlijn Terwee; eindrapport

Het slachtofferonderzoek is gericht op drie hoofdvragen: Op welke wijze worden slachtoffers door de politie en het openbaar...

Publicatie | 25-10-1994

Een Alcohol-Verkeers Project in de provincie Drenthe

Doel van het onderzoek is het effect te meten van de getroffen maatregelen in het kader van het project 'preventieve aanpak...

Publicatie | 30-06-1993

De alcoholverkeercursussen; interimverslag van het evaluatie-onderzoek

Het onderzoek is erop gericht informatie te geven over de volgende punten: Welke typen alcohol-verkeerswet overtreders worden...

Publicatie | 22-10-1990

Opinies over belastingontduiking en uitkeringsmisbruik, en over maatregelen ter bestrijding daarvan; onderzoeksrapport: resultaten van interviews met 50 personen

Dit onderzoek vormt een aanvulling op de 'peiling van de opinies in de Nederlandse bevolking omtrent belastingontduiking en...

Publicatie | 09-11-1984

Opinies over belastingontduiking en uitkeringsmisbruik, en over maatregelen ter bestrijding daarvan

Onder ruim 1300 Nederlanders is een peiling verricht naar de opinies over belastingontduiking en uitkeringsmisbruik, en over...

Publicatie | 20-09-1984

Bewaarders in de knel

De lezer wordt in dit themanummer geconfronteerd met de problemen die het bewarend personeel ondervindt in de werksituatie....

Publicatie | 30-04-1984

Fraudenummer

Dit fraude-nummer wordt geopend met een inleiding van P.C. van Duyne. De schrijver behandelt — in vogelvlucht — de...

Publicatie | 30-04-1983

Het functioneren van de vreemdelingendiensten

De indeling van het rapport is als volgt. In hoofdstuk 2 zullen de gegevens over de diensten worden vermeld. Daarna komt het...

Publicatie | 25-09-1982

Voorlichting aan rijders onder invloed; interimverslag

Sedert oktober 1979 draait in de gevangenis "De Raam" te Grave een voorlichtinsprogramma, dat speciaal gericht is op diegenen...

Publicatie | 21-08-1982

Vreemdelingen, etnische minderheden

In het inleidende artikel getiteld: Discriminatie in de grote steden, wordt gepoogd een antwoord te geven op de vraag onder...

Publicatie | 30-11-1981

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Attitude'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term