Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

22 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Bureau slachtofferhulp" is vervangen door "Slachtofferhulporganisatie".
U heeft gezocht naar pagina's: "Slachtofferhulporganisatie" en/of "Slachtofferloket"

Justitiële slachtofferondersteuning verbeterd?; Een evaluatie van de pilot Vernieuwd slachtofferloket

De probleemstelling van dit onderzoek luidt: In hoeverre leidt de implementatie van het vernieuwde slachtofferloket in de...

Onderzoek met publicatie | 16-02-2012

Evaluatie slachtoffer-dadergesprekken; een onderzoek naar de landelijke implementatie van slachtoffer-dadergesprekken

Dit onderzoek betreft de landelijke implementatie van slachtoffer-dadergesprekken. De probleemstelling is als volgt...

Onderzoek met publicatie | 10-02-2011

Van tevredenheid naar kwaliteit; een meetinstrument voor de slachtofferzorg

De afgelopen decennia is er veel gebeurd ter verbetering van de positie van het slachtoffer in het strafrecht. Momenteel...

Onderzoek met publicatie | 02-10-2009

Doorverwijzing door slachtofferhulp

Dit is een verkenend onderzoek naar de praktijk van de doorverwijzing van slachtoffers van delicten door Slachtofferhulp...

Onderzoek met publicatie | 02-09-2008

Procesanalyse doorverwijzing van politie naar slachtofferhulp

Slachtofferhulp Nederland is een onafhankelijke stichting die jaarlijks bijna 95.000 slachtoffers van delicten emotioneel,...

Onderzoek met publicatie | 06-06-2006

De tevredenheid van slachtoffers van misdrijven met de slachtofferzorg; Eindrapport

De regering wil, in aansluiting op een EU-kaderbesluit d.d. 15 maart 2001 inzake de status van het slachtoffer in de...

Onderzoek met publicatie | 04-11-2005

Evaluatie van de regelgeving slachtofferzorg; Verslag van een onderzoek ter evaluatie van de wet en regelgeving Terwee

Deze eindbalans van de regelgeving Terwee beoogt inzicht te geven in: de mate waarin slachtoffers tevreden zijn over de...

Publicatie | 30-03-2001

Victims of crime in 22 European criminal justice systems; The implementation of Recommendation (85) 11 of the Council of Europe on the position of the victim in the framework of criminal law and procedure

This study is an analysis of the position of the victim of crime in 22 European criminal justice systems. The guiding light...

Publicatie | 09-06-2000

Evalutie Terwee: werklastonderzoek Wet en Richtlijn Terwee; Deelrapport 2: Onderzoek post Terwee

De gegevens uit beide deelrapporten dienen als basis voor het eindrapport met daarin een overzicht van de bevindingen uit de...

Publicatie | 29-08-1994

Evaluatie Terwee: werklastonderzoek Wet en Richtlijn Terwee; eindrapport

Dit zijn de resultaten van een onderzoek naar werklasteffecten bij verschillende organisaties.

Publicatie | 25-08-1994

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Slachtofferhulporganisatie'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term