Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

26 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Leidinggeven en beheren" is vervangen door "Management".
U heeft gezocht naar pagina's: "Management" en/of "Interimmanagement" en/of "Informatiemanagement" en/of "Case management" en/of "Human resource management" en/of "Veranderingsmanagement" en/of "Kwaliteitsmanagement" en/of "Competentiemanagement"

Het sturingsvraagstuk Nationale Politie - verhoudingen met de minister van Veiligheid en Justitie; Eindrapportage Leeronderzoek

Het doel van het onderzoek is om theoretische en praktijkkennis op te doen die bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van de...

Onderzoek met publicatie | 01-12-2015

Risicomanagement 2.0: van risico-bewust naar risico-gestuurd in een politiek bestuurlijke omgeving; Onderzoek naar risicomanagement bij het Directoraat-Generaal Politie, Ministerie van Veiligheid en Justitie

Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de standaarden en raamwerken die momenteel voor risicomanagement...

Onderzoek met publicatie | 29-10-2015

Reflectie en actie; Een onderzoek naar moreel leeroverleg binnen Dienst Justitiële Instellingen

Om professionals te ondersteunen in hun oordeelsvorming wil het Opleidingsinstituut van de Dienst Justitiƫle Inrichtingen...

Onderzoek met publicatie | 16-07-2015

Onafhankelijke casemanager in de vreemdelingenketen; Perspectieven vanuit het buitenland

Een inventarisatie van mogelijke voor- en nadelen verbonden aan het inzetten van onafhankelijke casemanagers in de...

Onderzoek met publicatie | 19-06-2015

Modernisering van de arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen bij de politie; Een inventariserend onderzoek

De indruk bestaat dat de modernisering van arbeidsvoorwaarden bij de politie achterblijft vergeleken met andere sectoren van...

Onderzoek met publicatie | 27-11-2014

Prijsconcurrentie in het notariaat 2010

De doelstelling van het onderzoek is inzicht krijgen in de ervaringen van notarissen en ketenpartners met de marktwerking in...

Onderzoek met publicatie | 20-07-2011

Evaluatie van de verzelfstandiging van het FPC Dr. S. van Mesdag

Het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) Dr. S. van Mesdagkliniek is op 1 januari 2008 verzelfstandigd. Bij de...

Onderzoek met publicatie | 25-01-2011

Mandaatregeling parketmedewerkers Openbaar Ministerie; Een onderzoek naar de inhoud en werking van de mandaatregeling in de praktijk

Doel van dit onderzoek is het verzamelen van informatie over de inhoud en de praktijktoepassing van de regelingen van het OM,...

Onderzoek met publicatie | 21-09-2007

Gerechtsbesturen, integraal management en MD-beleid; Eindrapport

Het doel van het onderzoek is inzicht te verschaffen in het functioneren van gerechtsbesturen en gerechtsbestuurders en in de...

Onderzoek met publicatie | 01-12-2006

Compliance als transactievoorwaarde

In 1999 stelde het College van procureurs-generaal een aanwijzing hoge transacties vast waarin onder andere is opgenomen dat...

Onderzoek met publicatie | 04-10-2002

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term