Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

28 document(en) gevonden.

De verwijsterm "JenV" is vervangen door "Ministerie van justitie en veiligheid".
U heeft gezocht naar pagina's: "Ministerie van justitie en veiligheid" en/of "Wodc" en/of "Dtv"

Toetsen en verbinden; over het WODC in de tijd en de relatie tussen onderzoek en beleid in het bijzonder

Dit boekje kan beschouwd worden als de opvolger van '25 jaar WODC' dat in 1998 verscheen en geeft een indruk van de rol die...

Publicatie | 10-02-2010

Betrokkenheid van het Ministerie van Justitie bij Nederlandse interventies voor het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

De probleemstelling van dit onderzoek is: om welke redenen en met welk effect is het ministerie van justitie in de periode 1...

Onderzoek met publicatie | 24-10-2008

Het functioneren van de rechterlijke organisatie in beeld; Breedtestudie evaluatie Wet organisatie en bestuur gerechten en Wet Raad voor de rechtspraak

Doel van het onderzoek is te beschrijven hoe de huidige stand van zaken vier jaar na dato van de invoering van de wetten is....

Onderzoek met publicatie | 14-12-2006

Evaluatie instrumentarium Uitvoerbaarheids- en Handhaafbaarheidstoets

Hoe zijn gemeentelijke vergunningstelsels ingericht, wat is hun werking en hoe kan de belasting van de ondernemer bij de...

Onderzoek met publicatie | 18-04-2003

Justitie en media

In dit nummer komt de soms problematische verhouding tussen media en justitie aan de orde, maar meer nog is er naar gestreefd...

Publicatie | 30-08-2002

Criminaliteitsonderzoek; Methoden, bronnen, mogelijkheden en beperkingen

Het onderzoeksproject beoogde om helderheid te verkrijgen in de vragen: 1. Welke soorten onderzoek kunnen in de praktijk bij...

Onderzoek met publicatie | 08-02-2002

Terugkijken naar morgen; Leeronderzoek naar de werkrelaties tussen de minister van Justitie, het departement, het College van procureurs-generaal en het openbaar ministerie

De auteurs gaan in dit rapport in op de volgende vraagstellingen: Welke aspecten zijn van directe invloed geweest op het...

Publicatie | 05-04-1998

Vijf en twintig jaar WODC

Bundel ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het WODC waarin op het verleden, heden en toekomst van het WODC wordt...

Publicatie | 01-01-1998

Onderzoekprogrammering ministerie van Justitie; 1997-1998

Deze brochure bevat een globaal overzicht van de voorgenomen onderzoeksactiviteiten van het ministerie van Justitie voor de...

Publicatie | 01-01-1998

Periodieke meting van waardering dienstverlening door klanten veldorganisaties DPJ&R; Vooronderzoek

De Dienst Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering (DPJ&R) wil komen tot een instrument voor het periodiek meten van...

Publicatie | 27-08-1996

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term