Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

27 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Kwaliteitsverbetering"

Civielrechtelijke voorprocedures in België, Noorwegen en Duitsland

In de Innovatieagenda Rechtsbestel worden innovaties voorgesteld die tot doel hebben om verbeteringen aan te brengen in...

Onderzoek met publicatie | 26-04-2013

The validity of the preference profiles used for evaluating impacts in the Dutch National Risk Assessment

This report summarises the results of the assessment of the validity of the preference profiles used in the National Risk...

Onderzoek met publicatie | 06-12-2012

Inventarisatie informatiebehoefte brandweerstatistiek

Het hoofddoel van dit onderzoek valt uiteen in twee delen. Het eerste subdoel is het daadwerkelijk in  beeld brengen van de...

Onderzoek met publicatie | 09-10-2012

Voorstudie Convergente Validiteit LIJ

Met behulp van het Landelijk Instrumentarium Jeugd (LIJ) worden gestructureerd gegevens verzameld over jongeren die een...

Onderzoek met publicatie | 02-08-2012

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan; kennis over effectiviteit

Het onderhavige onderzoek evalueert de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU). De KVU is een initiatief van het ministerie van...

Onderzoek met publicatie | 24-02-2012

Strategisch beheer C2000; kiezen voor slagkracht

De invoering van C2000 heeft ertoe geleid dat er één landelijk systeem wordt gebruikt voor (groeps)communicatie voor en door...

Onderzoek met publicatie | 30-11-2011

Een methode voor het verklaren en voorspellen van trends

Al meer dan een decennium worden jaarlijks ramingen gemaakt van de capaciteitsbehoefte van verschillende delen van de...

Onderzoek met publicatie | 03-08-2011

Trendwatch; introductie en eerste resultaten van een instrument ter verbetering van justitiële capaciteitsramingen

Dit cahier beschrijft een instrument ter verbetering van de justitiële capaciteitsramingen en presenteert de resultaten van...

Onderzoek met publicatie | 03-08-2011

Benchmarking in het gevangeniswezen; Een onderzoek naar de mogelijkheden van het vergelijken en verbeteren van prestaties

De centrale vraag die in dit onderzoek wordt behandel, luidt: Hoe kan een onderlinge integrale vergelijking worden gemaakt...

Onderzoek met publicatie | 08-07-2011

Vervolg kwaliteitsmeting slachtofferzorg

De in het plan ‘Slachtoffers centraal; kwaliteitsimpuls uitvoering slachtofferondersteuning’ (april 2007) beschreven...

Onderzoek met publicatie | 05-04-2011

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Kwaliteitsverbetering'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term