Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

22 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Politieopleiding"

Criminalistiek in Nederland

In de berichtgeving over misdaad, opsporing en bewijsvoering treft men met grote regelmaat termen aan als vingerafdrukken,...

Publicatie | 28-02-1989

Opleidingsbehoeften van Groepscommandanten bij het Korps Rijkspolitie

Dit onderzoek is in de eerste plaats gericht op het verschaffen van meer inzicht in de aard van de verwachtingen waarmee...

Publicatie | 28-11-1988

Politie-opleiding

Dit eerste themanummer staat in het teken van de politie-opleiding. De basis van dit nummer wordt gevormd door twee — voor...

Publicatie | 28-02-1983

Politie en stress

De wijze waarop de politie in onze maatschappij functioneert, is één van de onderwerpen waarop de laatste jaren de...

Publicatie | 30-05-1982

Relatie tussen de primaire politie-opleiding en de politie-praktijk; Een onderzoek ingesteld door de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en de Stichting Itoba

Het rapport heeft de volgende structuur: In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de opleiding, opleiders, inhoud van...

Publicatie | 15-10-1979

Van opleiding naar praktijk; Een evaluatie door adspiranten en jonge politieambtenaren

Dit onderzoek vormt een deel van een onderzoek naar de relatie tussen de primaire politieopleiding en de politiepraktijk. Het...

Publicatie | 01-12-1978

Visies van mentoren en ploegkommandanten op beroep en opleiding

Dit onderzoek vormt een deel van een onderzoek naar de relatie tussen de primaire politieopleiding en de politiepraktijk. Om...

Publicatie | 01-12-1978

Publiek en politie; ervaringen, houdingen en wensen; Een onderzoek onder de Nederlandse bevolking

Dit onderzoek vormt een deel van een onderzoek naar de relatie tussen de primaire politieopleiding en de politiepraktijk....

Publicatie | 01-12-1978

Visies van docenten op beroep en opleiding

Dit onderzoek vormt een deel van een onderzoek naar de relatie tussen de primaire politieopleiding en de politiepraktijk. In...

Publicatie | 01-12-1978

Een observatie-onderzoek naar het werk van de politie surveillance

Dit rapport geeft een verslag van een observatie-onderzoek naar het werk van de surveillant. Het voornaamste doel van dit...

Publicatie | 01-01-1977

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Politieopleiding'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term