Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

19 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Kinderprostitutie" is vervangen door "Jeugdprostitutie".
U heeft gezocht naar pagina's: "Jeugdprostitutie" en/of "Jongensprostitutie"

Kinderen beschermd tegen seksueel misbruik; Evaluatie van de partiële wijziging in de zedelijkheidswetgeving

Op 1 oktober 2002 is de partiƫle herziening van de zedelijkheidswetgeving in werking getreden. De kinderpornografiebepaling...

Onderzoek met publicatie | 25-08-2006

Illegaliteit, onvrijwilligheid en minderjarigheid in de prostitutie een jaar na de opheffing van het bordeelverbod

Dit rapport betreft het deelonderzoek naar prostituees in moeilijk toegankelijke sectoren, zoals straatprostitutie,...

Onderzoek met publicatie | 20-09-2002

Kindersekstoerisme (vanuit Nederland) ; Onderzoek naar bestaande en (mogelijk) nieuwe reisbestemmingen

Het onderzoek moet landen in kaart brengen waar kindersekstoerisme zich nu voordoet, landen waarin dat kindersekstoerisme...

Onderzoek met publicatie | 20-09-2002

Aard en omvang seksueel misbruik en prostitutie allochtone minderjarige jongens ; Een verkennend onderzoek

Een verkennend onderzoek naar aanleiding van signalen uit de hulpverlening dat met name Marokkaanse jongens een relatief...

Onderzoek met publicatie | 25-01-2002

Het functioneren van het klachtvereiste in de zedelijkheidswetgeving; Deelrapportage 5: Sterkte-zwakte analyse van een aantal juridische instrumenten inzake de vormgeving van het recht op zelfbepaling van jeugdigen

Welke wetstechnische vormgeving van het recht op zelfbepaling van jeugdigen van 12-16 jaar komt het beste tegemoet aan de...

Publicatie | 30-11-1998

Het functioneren van het klachtvereiste in de zedelijkheidswetgeving; Deelrapportage 1: Kader en leesbegeleidende samenvatting

In de zedelijkheidswetgeving, die op 1 december 1991 van kracht werd. is een specifieke regeling opgenomen ten aanzien van...

Publicatie | 01-11-1998

Het functioneren van het klachtvereiste in de zedelijkheidswetgeving; Deelrapportage 3: Het functioneren van het klachtvereiste in de uitvoeringspraktijk

Dit deelonderzoek betreft het functioneren van het klachtvereiste in de uitvoeringspraktijk. In het onderzoek is gebruik...

Publicatie | 01-11-1998

Het functioneren van het klachtvereiste in de zedelijkheidswetgeving; Deelrapportage 4: Bescherming, bepaling en beperking; de optiek van de klachtgerechtigden ten aanzien van het klachtvereiste in de zedelijkheidswetgeving

Wat is het oordeel van 12- tot 16-jarige jongeren en hun ouders en de Raad voor de Kinderbescherming (de klachtgerechtigden)...

Publicatie | 01-11-1998

Motieven voor moord

Moord is het ultieme delict in iedere beschaafde samenleving. Alleen in geval van (burger)oorlog, de doodstraf en euthanasie...

Publicatie | 28-02-1991

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Jeugdprostitutie'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term