Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

21 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Medische zorg"

Een kwalitatieve studie naar de voorlichtingsactiviteiten van stichting Mainline bij gedetineerden in Huis van Bewaring Schutterswei

Schutterswei is een huis van bewaring (HvB) voor kortgestraften, waarvan een belangrijk deel langdurig drugsgebruiker is en...

Onderzoek met publicatie | 25-02-2009

Gedetineerde vrouwen in Nederland; Over import- en deprivatiefactoren bij detentieschade

In dit onderzoek is gekeken naar de aspecten die te maken hebben met psychisch welbevinden van vrouwen tijdens detentie en de...

Onderzoek met publicatie | 09-10-2008

Psychische en lichamelijke pathologie bij een steekproef van 'blijvend delictgevaarlijke' forensisch psychiatrische patiënten

Dit onderzoek beoogt de kennis te vergroten over blijvend delictgevaarlijke patiƫnten. Daarnaast biedt het inzichten in de...

Onderzoek met publicatie | 18-05-2006

Naar een conceptueel kader voor de spreiding van rechtspraak; Een verkenning aan de hand van inzichten uit onderwijs en zorg

Met deze studie wordt beoogd om meer systematiek te brengen in de doelen en criteria die bij de spreiding van verschillende...

Onderzoek met publicatie | 02-05-2005

Medische besluitvorming aan het einde van het leven; de praktijk en de toetsingsprocedure euthanasie

In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek waarin de toetsingsprocedure voor levensbeƫindigend handelen...

Onderzoek met publicatie | 05-07-2003

Zorg in en om de Extra Beveiligde Inrichting; Een onderzoek naar de zorg voor de psychische conditie van gedetineerden in de EBI Vught

Het doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in het beleid dat in de EBI gevoerd wordt ten aanzien van de zorg voor de...

Publicatie | 01-04-2000

Grenzen van medische technologie

De verhouding tussen wetenschap en beleid is wellicht nergens zo precair als op medisch terrein. Zij kan worden beschreven...

Publicatie | 30-08-1991

Women in detention

In this report the results are given of a research in three penal institutions for women. How do they experience their...

Publicatie | 27-11-1989

Vrouwen in detentie

Het onderzoek betreft een inventarisatie van diverse kenmerken van gedetineerde vrouwen en van de meningen die zij zelf over...

Publicatie | 01-01-1988

Registratie harddruggebruikers in 7 HvB's: 1980 - 1981

Dit rapport bevat een gedetailleerde weergave van de resultaten van een registratie van alle harddruggebruikers in zeven...

Publicatie | 03-01-1985

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term