Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

19 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Financieel rechercheren" is vervangen door "Forensische accountancy".
U heeft gezocht naar pagina's: "Forensische accountancy"

't Neemt toe, men weet niet hoe; Scenariostudie financieel-economische criminaliteit 2010

Deze scenariostudie is verricht in opdracht van de Stuurgroep Financiƫle Instellingen van het Nationaal Platform...

Publicatie | 01-04-2001

Inpoldering van het fraudelandschap; Tussen-evaluatie interregionale fraude-teams en het landelijk loket horizontale fraude

Dit is het verslag van een onderzoek naar de (neven)effecten van de in het kader van het project financieel rechercheren...

Publicatie | 01-12-1999

Over accountants

Met de bevindingen van de commissie Van Traa in het achterhoofd hecht Justitie er groot belang aan dat de vrije beroepen een...

Publicatie | 30-04-1998

Financieel rechercheren in internationaal perspectief; Een geannoteerde bibliografie

Deze geannoteerde bibliografie is een vervolg op de literatuurverkenning Financieel rechercheren in Nederland (WODC-Notitie...

Publicatie | 01-12-1997

Financieel rechercheren in Nederland; Een literatuurverkenning

De literatuurverkenning is als volgt ingedeeld. Na een korte terugblik, worden voor een goede begripsomschrijving de gangbare...

Publicatie | 01-11-1997

Kunst en criminaliteit

De hoge prijzen die tegenwoordig betaald worden voor kunst maken het aantrekkelijk om er illegaal in te handelen. Volgens...

Publicatie | 28-02-1997

Financiële sporen van misdaad

Begin jaren negentig lcregen de financiele aspecten van de strijd tegen criminele ondernemingen een hoge plaats op de...

Publicatie | 24-12-1996

Tot de kern; Verslag van de evaluatie van een opsporingsonderzoek (excerpt)

Op basis van de evaluatie van een grootschalig fraudeonderzoek in de regio Twente worden een aantal aanbevelingen...

Publicatie | 01-03-1996

De lerende organisatie; verslag van de evaluatie van een opsporingsonderzoek (excerpt)

In het voorjaar van 1994 gaf de leiding van de divisie georganiseerde criminaliteit in de politieregio Twente te kennen...

Publicatie | 31-12-1994

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term