Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

47 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Arbeidsomstandigheden" en/of "Werkdruk" en/of "Werkplek"

Personeel in justitiële jeugdinstellingen en jeugdzorgplusinstellingen; een verdieping van ongewenste omgangsvormen en de arbeidssituatie in 2012

De onderzoeksvraag die in deze rapportage is beantwoord luidt: Wat is de stand van zaken  met betrekking tot de...

Onderzoek met publicatie | 20-12-2012

Personeel in de vreemdelingenbewaring; de arbeidssituatie, agressie en geweld

Dit rapport biedt een verdieping in de arbeidssituatie van medewerkers bij de sector Directie Bijzondere Voorzieningen (DBV)...

Onderzoek met publicatie | 12-09-2012

Tevredenheid van gevangenispersoneel 2011; een verdieping van personele en inrichtingspecifieke kenmerken

Verdiepingsstudie van het tevredenheidsonderzoek onder medewerkers van het gevangeniswezen in 2011 (zie link bij: Meer...

Onderzoek met publicatie | 21-03-2012

Aanwezigheid verplicht; een inventarisatie van de gevolgen van de aanwezigheidsplicht voor ouders bij de kinderrechter

Per 1 januari 2011 zal de verschijningsplicht voor ouders in werking treden als onderdeel van de Wet versterking positie...

Onderzoek met publicatie | 17-02-2011

Minder beschikken, meer wikken; de invloed van twee wetten op de werklast van gerechten

Op 16 december 2004 is een viertal wetswijzigingen in werking getreden (Stb 2004, 638, 639, 640 en 641) die als...

Onderzoek met publicatie | 19-04-2010

Psychometrische kwaliteit van en de verbanden tussen de gedetineerdensurvey en de BASAM-DJI; Voorstudie in het kader van het onderzoek Benchmark Gevangeniswezen

De Dienst Justitiƫle Inrichtingen (DJI) neemt tweejaarlijks een personeelsenquete (BASAM) af bij haar medewerkers ter...

Onderzoek met publicatie | 14-10-2008

Evaluatie opheffing bordeelverbod; De sociale positie van prostituees 2006

In 2000 is het bordeelverbod opgeheven en vervangen door een vergunningstelsel, met als doelen de regulering van de...

Onderzoek met publicatie | 13-04-2007

Doorlooptijden asielprocedures Vreemdelingenwet 2000

Dit onderzoek maakt deel uit van de 'Evaluatie Vreemdelingenwet 2000 - De asielprocedure' van de Commissie Evaluatie...

Onderzoek met publicatie | 08-09-2006

Evaluatie Vreemdelingenwet 2000; De asielprocedure (deel 1 en 2)

Doel van het onderzoek is de werking en de gevolgen van de Vreemdelingenwet 2000 te evalueren. Deze tweedelige rapportage...

Onderzoek met publicatie | 08-09-2006

Werklast bestuurlijke boete; Determinanten van de werkbelasting in de bestuursrechtspleging

Hoofddoel van het onderzoek is het ontwerpen van een instrument om, voorafgaand aan de invoering van nieuwe wetgeving, de...

Onderzoek met publicatie | 15-04-2005

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term