Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

34 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Pij-maatregel" is vervangen door "Plaatsing in jeugdinrichting".
U heeft gezocht naar pagina's: "Plaatsing in jeugdinrichting" en/of "Buitengewone behandeling" en/of "Jeugdtbs"

Procesevaluatie observatieafdelingen Teylingereind

In Forensisch Centrum Teylingereind, een particuliere, gesloten justitiƫle jeugdinrichting in Sassenheim, zijn in de loop van...

Onderzoek met publicatie | 26-07-2011

Implementatie achter tralies; een studie naar randvoorwaarden en factoren die van invloed zijn op de implementatie van PIJ-behandelprogramma's

Dit onderzoek naar randvoorwaarden bij de implementatie en toepassing van behandelprogramma’s aan PIJ-jongeren (plaatsing in...

Onderzoek met publicatie | 03-03-2011

Terug onder begeleiding; onderzoek naar de aard en omvang van de vrijwillige nazorg voor 18+ PIJ'ers

Dit onderzoek over de nazorg aan 18+ PIJ-jongeren (plaatsing in een inrichting voor jeugdigen) maakt deel uit van de...

Onderzoek met publicatie | 01-03-2011

Wegwijs in het jeugdsanctierecht; onderzoek naar het juridisch kader voor de zwaarste jeugdsancties in theorie en praktijk

De probleemstelling waar dit onderzoek op focust, luidt als volgt: Worden de jeugdsancties voor de zwaarste groep jongeren...

Onderzoek met publicatie | 28-02-2011

Kennis- en informatiepositie van het OM en de ZM met betrekking tot de tenuitvoerlegging en de doelgroep van de PIJ-maatregel

Dit onderzoek richt zich op drie thema's: De (algemene) kennis van officieren van justitie en rechters van de...

Onderzoek met publicatie | 28-02-2011

Dertig jongeren met een PIJ; cohortstudie naar het voortraject, de tenuitvoerlegging en het natraject van de PIJ-maatregel

Dit onderzoek zijn dertig jongeren gedurende twee jaar gevolgd tijdens de uitvoering van hun PIJ-maatregel. De centrale...

Onderzoek met publicatie | 28-02-2011

Delictkenmerken van de PIJ-populatie 1996-2005; ontwikkeling en vergelijking met jongeren met jeugddetentie, voorlopige hechtenis en OTS

De PIJ-maatregel (Plaatsing in Inrichting voor Jeugdigen) is de zwaarste sanctie die via het jeugdstrafrecht opgelegd kan...

Onderzoek met publicatie | 15-11-2010

Middelengebruik bij jongens in Justitiële Jeugdinrichtingen; het gebruik van tabak, alcohol, cannabis en drugs bij jongens met en zonder PIJ-maatregel

Dit onderzoek is een inventariserende en beschrijvende studie naar de aard en omvang van (problematisch) middelengebruik...

Onderzoek met publicatie | 15-06-2010

Evaluatie indicatiestelling PIJ-maatregel

Bij het opleggen van de (voorwaardelijke) PIJ-maatregel (Plaatsting in een Inrichting voor Jongeren) door de rechter en de...

Onderzoek met publicatie | 31-05-2010

Motivatie voor gedragsinterventies bij jeugdige justitiabelen; meetinstrumenten beoordeeld

Dit onderzoek maakt deel uit van de PIJ-onderzoeksprogrammering. Een belangrijk knelpunt in de uitvoering van de...

Onderzoek met publicatie | 17-05-2010

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term