Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

39 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Burgerlijk recht/procesrecht"

Geschilbeslechtingsdelta 2009; over verloop en afloop van (potentieel) juridische problemen van burgers

Het doel van het onderzoek is om opnieuw een totaaloverzicht te bieden van de mate waarin burgers te maken hebben met...

Onderzoek met publicatie | 05-02-2010

Gebruikers van gesubsidieerde rechtsbijstand; Inzichten in kenmerken, problemen en inkomenspositie

Dit is een overzicht van de belangrijkste resultaten van een onderzoek naar de gevolgen van wijzigingen in het stelsel van...

Onderzoek met publicatie | 30-10-2007

Gebruikers van gesubsidieerde rechtsbijstand; Kenmerken, problemen en inkomenspositie

In 2005 is een beleidsverkennende notitie geschreven over mogelijke alternatieven voor het huidige Nederlandse...

Onderzoek met publicatie | 26-09-2007

De rechter als ketenpartner

In dit themanummer wordt de tegenspraak door partners (de juridische beroepen, het openbaar ministerie, de jeugdzorg,...

Publicatie | 24-09-2007

PrognoseModel Justitiële ketens 2006: onderdelen Civiel en Bestuur; Beschrijving van het verbetertraject 2005/2006

Het Prognosemodel Justitiƫle Ketens (PMJ) beslaat naast de veiligheidsketen ook de civielrechtelijke en bestuursrechtelijke...

Onderzoek met publicatie | 01-08-2007

De effectiviteit van bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving van milieuwetgeving

Het onderzoek gaat over de vraag wanneer en onder welke omstandigheden, welk sanctie-instrumentarium (strafrecht,...

Onderzoek met publicatie | 07-05-2007

Geschilbeslechting in Nederland; het verloop van civiele en bestuursrechtelijke geschillen in de bruikbare rechtsorde

Deze fact sheet geeft allereerst een overzicht van de juridische problemen die voorkomen onder de bevolking en de gekozen...

Publicatie | 28-02-2007

De filterwerking van buitengerechtelijke procedures; Een verkennend onderzoek

Nederland kent een rijk geschakeerd samenstel van buitengerechtelijke arrangementen en voorzieningen, zoals...

Onderzoek met publicatie | 28-02-2007

Huwelijk of geregistreerd partnerschap?; Een evaluatie van de Wet openstelling huwelijk en de Wet geregistreerd partnerschap

Het doel van dit onderzoek is om naar aanleiding van de invoering van het geregistreerd partnerschap en de openstelling van...

Onderzoek met publicatie | 01-12-2006

Evaluatie prognosemodellen justitiële ketens ; Civiel en bestuur

Dit rapport doet verslag van de evaluatie van de Prognosemodellen JustitiĆ«le Ketens – Civiel en Bestuur (PMJ-CB) dat SEO in...

Onderzoek met publicatie | 24-10-2006

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Burgerlijk recht/procesrecht'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term