Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

20 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Oostenrijk"

Toedeling van zaken aan en binnen gerechten; 2 delen

De doelstelling van dit project is om inzicht te verkrijgen in de wijze waarop andere landen hun stelsel van rechtspraak...

Onderzoek met publicatie | 24-09-2004

Heimelijke opsporing in de Europese Unie; De normering van bijzondere opsporingsmethoden in de landen van de Europese Unie

Het doel van het onderzoek is de verschillen in regelgeving en praktijk met betrekking tot het gebruik van bijzondere...

Publicatie | 01-08-2000

Criminal victimization in seventeen industrialized countries; Key findings from the 2000 International Crime Victims Survey

The International Crime Victimisation Survey (ICVS) is the most far-reaching programma of fully standardised sample surveys...

Publicatie | 01-07-2000

Victims of crime in 22 European criminal justice systems; The implementation of Recommendation (85) 11 of the Council of Europe on the position of the victim in the framework of criminal law and procedure

This study is an analysis of the position of the victim of crime in 22 European criminal justice systems. The guiding light...

Publicatie | 09-06-2000

Controlling organised crime; Organisational changes in the law enforcement and prosecution services of the EU member states

In order to ensure optimal comparability between the research findings, a joint standard questionnaire4 was designed. One of...

Publicatie | 28-06-1999

Kwaliteitssystemen voor de rechtsprekende macht; Een internationale verkenning

Dit rapport doet verslag van een 'quick scan' van de literatuur over gehanteerde kwaliteitssystemen in de rechtspraak in de...

Publicatie | 01-05-1999

Incassoprocedures; Opzet voor een Nederlandse incassoprocedure met empirische en rechtsvergelijkende aantekeningen

De studie valt uiteen in twee delen. In de eerste plaats in een deel waarin naast een historisch overzicht van de Nederlandse...

Publicatie | 01-09-1996

Kwaliteit communautaire regelgeving

Het onderzoek is gericht op de volgende vragen: Is de kwaliteit van communautaire regelgeving een item in het betreffende...

Publicatie | 01-07-1996

De valbijl in het wetgevingsproces; Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de werking van het discontinuïteitsprincipe in de landen van de Europese Unie

Vooral sinds de jaren tachtig is er veel belangstelling voor problemen van wetgeving. De aandacht is daarbij zowel gericht op...

Publicatie | 01-06-1996

Penitentiair drugbeleid in de Verenigde Staten, Zweden, Zwitserland, Oostenrijk en de Bondsrepubliek Duitsland

Van de vijf behandelde landen worden eerst in het kort enkele hoofdpunten in (de ontwikkeling van) het beleid weergegeven;...

Publicatie | 27-12-1986

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Oostenrijk'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term