Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

21 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Meisjes" en/of "Tienermoeders"

Met meer op één kamer?; Meerpersoonskamers in de justitiële jeugdinrichtingen

De sector JJI (Justitiële Jeugd Inrichtingen) ziet zich de komende jaren voor de opdracht gesteld te bezuinigen en...

Onderzoek met publicatie | 01-09-2006

Agressie en psychische stoornissen bij meisjes in justitiële jeugdinrichtingen

In dit onderzoek zijn meisjes in gesloten justitiële jeugdinrichtingen (JJI) gevraagd deel te nemen aan het onderzoek. Onder...

Onderzoek met publicatie | 07-08-2006

Ben ik te min?; Aard, omvang en achtergronden van antisociaal gedrag aan het einde van de basisschool en het begin van het voortgezet onderwijs

Dit onderzoek geeft antwoord op de volgende onderzoeksvragen: Wat is de prevalentie van antisociaal gedrag bij...

Onderzoek met publicatie | 08-05-2006

Expertmeeting 'Vrouwenbesnijdenis, beleid in praktijk'; Verslag van de besloten expertmeeting 'Vrouwenbesnijdenis, beleid in praktijk', op 6 juni 2000 in het Centrum Arbeidsverhoudingen CAOP in Den Haag

Vrouwenbesnijdenis is in Nederland verboden. In Nederland leven verscheidene bevolkingsgroepen uit Afrikaanse landen,...

Publicatie | 06-06-2000

Vroegcriminele carrières

Zoals bekend wordt in alle westerse landen criminaliteit, en met name geweldscriminaliteit, steeds meer door...

Publicatie | 30-08-1998

Jeugdcriminaliteit 1980-1992

In vergelijking met eerdere rapportages gaat het hier om een beperkte presentatie. Dit hangt samen met het goeddeels...

Publicatie | 25-11-1995

Jongens en meisjes in een gesloten jeugdinrichting; De eerste ervaringen met coëducatie in Het Poortje

Tot voor kort geschiedde gesloten (justitiele) opvang van jongens en meisjes in ons land strikt gescheiden. Met ingang van...

Publicatie | 30-09-1993

Jeugd & Justitie; contacten van strafrechtelijk minderjarigen met justitie in de arrondissementen Amsterdam en Haarlem in de periode 1 september 1986 t/m 31 augustus 1987

In november 1986 is in Amsterdam het experiment Kwartaalcursus van start gegaan. De Kwartaalcursus is een drie maanden...

Publicatie | 28-11-1988

Een partiële toetsing van de sociale controle theorie

In het eerste hoofdstuk wordt in het kort de wijze van steekproefstrekking beschreven en wordt de samenstelling van de...

Publicatie | 16-02-1983

Politiecontacten van minderjarigen en justitiële afdoening

Dit rapport is een verslag van een statistisch onderzoek bij de kinderpolitie in Den Haag en Venlo, waarin een poging wordt...

Publicatie | 29-05-1981

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Meisjes'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term