Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

28 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Administratief procesrecht" is vervangen door "Bestuursprocesrecht".
U heeft gezocht naar pagina's: "Bestuursprocesrecht"

Evaluatie van een drietal versnellingsinstrumenten uit de Awb

Het onderzoek betreft een evaluatie van een drietal eind 2009 geïntroduceerde instrumenten. Het gaat daarbij om: de dwangsom...

Onderzoek met publicatie | 15-01-2014

Rechtspleging Civiel & Bestuur, webpublicatie 2012

Een overzicht van geactualiseerdeexcel-tabellen behorend bij de hoofdstukken 3 t/m 8 is te vinden op de webpagina...

Onderzoek | 12-12-2012

Evaluatieonderzoek procesrechtelijke bepalingen Crisis- en herstelwet

Het kabinet-Rutte heeft het voornemen de tijdelijke Crisis- en Herstelwet (CHW), die op 1 januari 2014 vervalt, permanent te...

Onderzoek met publicatie | 15-05-2012

Tussenrapportage evaluatieonderzoek procesrechtelijke bepalingen Crisis- en herstelwet - artikel 1.6 lid 4 Chw en artikel 1.9 Chw

Dit is een tussenrapportage in het kader van het evaluatieonderzoek, ten behoeve van de besluitvorming over het permanent...

Onderzoek met publicatie | 20-12-2011

Rechtspleging Civiel en Bestuur, Webpublicatie 2010

Een overzicht van geactualiseerdeexcel-tabellen behorend bij de hoofdstukken 3 t/m 8 is te vinden op de webpagina...

Onderzoek | 12-12-2011

Ervaringen met bezwaar; onderzoek naar de ervaringen van burgers met de bezwaarschriftenprocedure uit de Algemene wet bestuursrecht

Dit rapport brengt verslag uit van een onderzoek naar de ervaringen van burgers met de bezwaarschriftenprocedure zoals...

Onderzoek met publicatie | 18-02-2011

Periodieke informatievoorziening rechtspraak en buitengerechtelijke geschilbeslechting 2007

Het (periodieke) onderzoek heeft tot doel een overzicht te geven van ontwikkelingen in het (maatschappelijk) functioneren van...

Onderzoek | 01-06-2010

Geschilbeslechtingsdelta 2009; over verloop en afloop van (potentieel) juridische problemen van burgers

Het doel van het onderzoek is om opnieuw een totaaloverzicht te bieden van de mate waarin burgers te maken hebben met...

Onderzoek met publicatie | 05-02-2010

Snellere besluitvorming over complexe projecten vergelijkend bekeken; quickscan

In dit onderzoek is een verkenning gedaan naar de manier(en) waarop in Duitsland, in het Verenigd Koninkrijk en in Frankrijk...

Onderzoek met publicatie | 26-11-2009

De daad bij het woord; het naleven van rechterlijke uitspraken en schikkingsafspraken

Uit het onderzoek moet blijken in hoeverre hetgeen in een gerechtelijke procedure wordt opgelegd (door de rechter) of...

Onderzoek met publicatie | 11-09-2009

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Bestuursprocesrecht'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term