Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

17 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Langgestraften"

Selectiebeleid ten aanzien van middellanggestraften

In dit rapport wordt getracht een antwoord te geven op drie hoofdvragen die met betrekking tot het selectiebeleid ten aanzien...

Publicatie | 25-09-1982

Middellanggestraften; Een vergelijking van twee gevangenisregiems

Het onderhavige rapport geeft de resultaten weer van vier van de zeven deelstudies: het onderzoek naar probleemgevend gedrag...

Publicatie | 01-01-1982

Gevangeniswezen: enkele problemen

In dit themanummer wordt aandacht besteed aan enkele probleemcategorieen in penitentiaire inrichtingen. Daarbij wordt niet...

Publicatie | 30-10-1980

Ter beschikkingstelling of gevangenisstraf

Het onderzoek had een tweeledige vraagstelling. De eerste vraag was of er in recente jaren sprake was van een toename van het...

Publicatie | 01-08-1979

Personeel en regiem; Opstelling en meningen van gevangenispersoneel in twee inrichtingen voor middellanggestraften

Het onderzoek 'middellang-gestraften' heeft ten doel het beleid ten aanzien van deze categorie gedetineerden te evalueren....

Publicatie | 01-05-1979

Regiem en recidive; Een onderzoek naar het effect van twee verschillende gevangenisregiems op de recidive van middellang-gestraften

Twee vragen staan in dit onderzoek centraal: (1) Bestaat er een verband tussen het regiem waarmee gedetineerden worden...

Publicatie | 17-10-1978

Totale inrichtingen en hun effecten

Heel wat mensen houden noodgedwongen verblijf in gevangenissen, ziekenhuizen, bejaardenoorden en dergelijke. Kenmerkend voor...

Publicatie | 28-02-1976

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Langgestraften'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term