Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

40 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Afvalcriminaliteit" is vervangen door "Milieucriminaliteit".
U heeft gezocht naar pagina's: "Milieucriminaliteit" en/of "Bodemverontreiniging" en/of "Luchtverontreiniging" en/of "Waterverontreiniging"

Organisatie strafrechtelijke milieuhandhaving; Vooronderzoek inzake implementatie nieuwe organisatie Functioneel Parket en politie

In 2007 is een evaluatie voorzien van de regionale milieuteams (RMT’s) en interregionale milieuteams (IMT’s). Het gaat...

Onderzoek met publicatie | 07-05-2007

Criminaliteit op zee

De bedoeling van dit themanummer van Justitiƫle verkenningen is het probleem van criminaliteit op zee in kaart te brengen:...

Publicatie | 30-03-2003

Een gunstig aanbod; Een onderzoek naar de werking van het Transactiebesluit milieudelicten

Evaluatie van het op 1 november 2000 in werking getreden Transactiebesluit Milieudelicten (Tbm). Daarin is voor een periode...

Onderzoek met publicatie | 14-03-2003

OM Strategie milieuhandhaving; een onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van fluctuaties in het aantal verdachten van milieudelicten

Het doel van dit onderzoek is: Het leveren van een bijdrage aan de beoordeling van de feitelijke en potentiƫle stuurkracht...

Onderzoek met publicatie | 31-01-2003

Lik-op-stuk in de milieuwethandhaving; Procesevaluatie naar de toepassing van lik-op-stuk voor milieudelicten

Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de mate waarin en de wijze waarop de lik-op-stukmethode wordt...

Publicatie | 28-03-2000

Complianceprogramma's; Een brug tussen preventieve en repressieve rechtshandhaving

Het WODC heeft KPMG de opdracht gegeven om door middel van literatuuronderzoek te inventariseren welke ervaringen men in het...

Publicatie | 01-01-2000

Sepotgedrag in milieuzaken

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar het sepotgedrag van het Openbaar Ministerie in milieuzaken. De...

Publicatie | 01-12-1999

Analyse van handhavingsrisico's; Het opzetten van een systematiek

Dit onderzoek heeft betrekking op de mogelijkheid om op structurele wijze de fraudegevoeligheid voor nieuwe regelgeving te...

Publicatie | 01-07-1999

Van boeven vangen naar preventie van milieudelicten; Het rendement van een alternatief traject in het milieustrafrechtelijk onderzoek

In deze publicatie wordt verslag gedaan van de analyse van twee concrete strafzaken, Duplo en Demo, waarin een zogenaamd...

Publicatie | 01-06-1999

Onderzoek naar strafmaxima in bijzondere wetgeving

In dit onderzoek ging het in de kern om de volgende vragen: Welke uitgangspunten heeft de wetgever gehanteerd sinds 1886 bij...

Publicatie | 01-02-1999

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term