Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

18 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Recherche"

De voorhoede van de opsporing; Evaluatie van de kernteams als instrument in de aanpak van georganiseerde criminaliteit

De probleemstelling die in dit onderzoek aan de orde komt is: Hoe is de meerwaarde van de kernteams ten opzichte van de...

Onderzoek met publicatie | 27-09-2002

Organisatie van de recherchefunctie; Een inventarisatie in de 25 regiokorpsen

In opdracht van de Directie Strafrechtelijke Handhaving (DSH) van het Ministerie van Justitie heeft het WODC een onderzoek...

Publicatie | 01-04-1998

Een blik op de toekomst van de CRI; Verslag van een onderzoek bij politie en Openbaar Ministerie

In het onderzoek staan twee vragen centraal: 1. De ervaringen van de 'klanten' van de CRI met het feitelijk functioneren van...

Publicatie | 01-01-1988

Particuliere recherche; Een verkenning van enige ontwikkelingen

In dit onderzoek wordt voortgebouwd op twee in de literatuur uitgewerkte theoretische modellen: de Junior-Partner Theorie en...

Publicatie | 01-01-1988

Georganiseerde misdaad

Het verschijnsel georganiseerde misdaad wordt in Nederland veelal buiten de landsgrenzen gesitueerd. Men denkt daarbij dan...

Publicatie | 23-12-1985

De Algemene Recherche te Leiden; Een inventariserend onderzoek

Dit onderzoek betreft een inventarisatie van de huidige situatie bij de Leidse recherche in termen van werkaanbod,...

Publicatie | 14-03-1983

Politie en kleine criminaliteit

Politie en criminaliteit is een thema dat nogal wat gelederen binnen de Nederlandse samen leving bezighoudt. Politici,...

Publicatie | 30-10-1982

Projectmatig rechercheren; Een evaluatie van de resultaten m.b.t. criminaliteitsbestrijding volgens het model van het inbraakproject van de afdeling recherche van de gemeentepolitie te Utrecht

Doel van het inbraakproject was om door middel van projectmatig rechercheren de kleine criminaliteit (in het bijzonder...

Publicatie | 02-10-1980

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term